Reglementet består av:

Del 1: Administrative bestemmelser
Del 2: Administrative og tekniske normer

Del 3: Kan bestilles på Kommuneforlaget sine hjemmesider. Der finner du Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser og utgaven for Administrative bestemmelser

9veiogvann Vann og avløp