Hjem Saupstad skole og ressurssenter

Saupstad skole og ressurssenter

Kontakt Saupstad skole og ressurssenter

Se kart og finn ansatt

Om skolen

Saupstad skole er en moderne og åpen skole fysisk og i måten vi arbeider på. Den stod ferdig i 1977 med åpen planløsning. 1. juli 2017 overtok Saupstad skole det tegnspråklige grunnskoletilbudet fra staten. AC Møller skole er dermed en del av Saupstad skole som nå heter Saupstad skole og ressurssenter. Skolen har i dag totalt ca 280 elever, med i alt 30 forskjellige språk. Vi er stolte av vårt mangfold og ser på en flerkulturell skole som en positiv ressurs i alt læringsarbeid ved skolen.

Saupstad og Kolstad skoler er Universitetsskole på barnetrinnet. Målet med prosjektet er å få bedre skole og bedre lærerutdanning.  Forskingsmiljø og praksisfeltet vil da samarbeide tett for å lære av hverandre. Skoleåret 2017/2018 vil hele personalet få videreutdanning i veiledningspedagogikk i regi av NTNU. Vi tror dette vil gi oss et faglig løft og felles pedagogisk plattform i forbindelse med sammenslåing.

Det er vedtatt bygging av ny skole for Huseby ungdomsskole og Saupstad/Kolstad barneskoler som skal stå ferdig våren 2021. Fra høsten 2018 er det vedtatt midlertidig interimløsning for skolen.

Skolens personale er organisert i team på alle plan. Det betyr at alle ansatte har en teamtilhørighet. Personalet består av stor bredde i kompetanse, erfaring og alder. Det er ca 80 ansatte ved skolen. 

Saupstad skole er en av fire mottaksskoler for barnetrinnet i Trondheim. Det vil si at vi tar imot en gruppe nyankomne innvandrer- og flyktningebarn. De får intensiv norskopplæring og er en naturlig del av skolens fellesskap. Saupstad skole er personalansvarlig for 13 tospråklige lærere som helt eller delvis arbeider ved andre skoler. Skolen har i tillegg et faglig veileder- og koordineringsansvar for Trondheim kommune innenfor det minoritetsspråklige feltet.

Saupstad skole har over tid jobbet fram følgende verdi: VI forAndre.

Saupstadnytt spesial

I Saupstadnytt spesial kan du se og lese om skolens satsningsområder, arbeid, årshjul, personalliste, kontaktinformasjon, skolerute mm.

 

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css