Seniorkultur i Kulturenheten tilbyr aktiviteter gjennom Den kulturelle spaserstokken, Kulturvertene og Kulturkarusellen. Målet med våre tilbud er at alle seniorer i Trondheim skal ha tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokkens tilbud er åpne og byomfattende, og henvender seg til en bred målgruppe.

Les mer om Den kulturelle spaserstokkens tilbud.

Andre aktiviteter for seniorer

Kulturvertene har både sentrale og bydelsbaserte aktiviteter som er et supplement til Den kulturelle spaserstokkens tilbud, mens Kulturkarusellen er et tilbud til beboere på helse- og velferdssentre. Gjennom prosjektet Kultur for helse kan seniorer få individuell oppfølging for deltakelse i aktiviteter.

Kulturvertene

Kulturkarusellen

Kultur for helse

Kontakt

Daglig leder Åste Selnæs Domaas
tlf. 917 46 589
aste.selnas.domaas@trondheim.kommune.no

Tlf Kulturenheten (resepsjon): 72 54 57 00
Tlf Seniorkultur: 72 54 57 14

ikon kultur Kultur, kunst og fritid