Sentrum helsestasjon

Bilde av bygningen der helsestasjonen er

Kontakt Sentrum helsestasjon

Se kart

TK-kode: 017724

Viktige nyheter

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Det er dessverre forsinkelser på enkelte konsultasjoner i helsestasjonen. Hvor store forsinkelser det er og hvilke konsultasjoner dette gjelder varierer i de ulike bydelene. Nyfødte, de minste barna og vaksinering prioriteres og det er ingen forsinkelser på disse konsultasjonene. Forsinkelsene gjelder mest 2 og 4 års konsultasjoner. Kombinasjon av pandemi med stort sykefravær både blant ansatte og brukere, samt innføring av nytt journalsystem har ført til forsinkelsene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etter hvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn som ikke kan vente, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 


4 og 8 måneders konsultasjonene er erstattet med et digitalt tilbud som du finner her. Det digitale tilbudet inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Vi har også laget en informasjonsbrosjyre om "Den fantastiske toåringen". I den vil dere finne aktuell informasjon om 2 åringer generelt. 

Innføring av journalsystemet Helseplattformen og innvirkning på helsestasjonsdriften

Helsestasjonstjenesten er i gang med Helseplattformen. Med Helseplattformen vil pasienter og brukere i Midt-Norge oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste, og helsepersonell i både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste vil få et nytt og mer effektivt arbeidsverktøy. I oppstartsperioden vil våre brukere og samarbeidspartnere kunne oppleve at kvaliteten i tjenestetilbudet blir noe redusert. Det kan være i form av:

 • lengre svartid på telefon
 • lengre saksbehandlingstid
 • at besøk/konsultasjoner blir forsinket
 • 4 og 8 måneders gruppekonsultasjon erstattes med et digitalt tilbud der helsesykepleier og fysioterapeut snakker om de tema som tas opp i gruppe. Du finner det digitale tilbudet her. De som trenger det får tilbud om individuell konsultasjon. Dette fordi vi regner med at det vil ta litt tid å bli vant med den nye løsningen.

Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper. Her kan du lese litt om HelsaMI som er din tjeneste knyttet opp mot journalsystemet.

 

Helsestasjon for ungdom-Sentrum

Telefon til HFU: 46 19 71 40. Se egen nettside for telefontider.

Les mer om helsestasjon for ungdom

Åpningstider helsestasjon 0-5 år

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00.

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet på grunn av møtevirksomhet.

Telefon: 72 54 60 60

Telefontider: Kl. 08.30-11.00 og kl. 12.30-14.00

I perioder, selv i telefontid, vil telefonen kunne være ubetjent. Send oss en e-post og vi vil svare fortløpende.

E-post: sentrum.helsestasjon@trondheim.kommune.no

 

Parkering

Det er begrenset mulighet for parkering rett utenfor helsestasjonen. Vi anbefaler å parkere på Leutenhaven, da gatene rundt har soneparkering. Det er vognparkering i 1. etasje og mulighet for heis opp til 2. etasje, hvor helsestasjonen ligger.

Tjenester

Jordmor

Sentrum helsestasjon tilbyr jordmortjeneste til alle gravide i bydelen.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim.

Helsestasjon barn

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i deler av bydelen. Bydelen har to helsestasjoner for barn: Sentrum og Byåsen (tidligere Gjørtlervegen).

Ammestasjon

"Ammestasjon" er et byomfattende tilbud og har kontor på Sentrum helsestasjon. Du kan henvises dit via din jordmor eller helsesykepleier.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen.

Her finner lenker til gode nettsider og anbefalte brosjyrer.

Ansatte

Helsesykepleiere
 • Marit Kobberø Lyng
 • Idunn Fredly
 • Hanne Kristin Bye
 • Heidi Eikebrokk
 • Tone Damman Hamstad
Jordmødre
 • Carina Svensson
 • Maria Holmen
 • Camilla Stokke
 • Astrid Sortvik
 • Nina Presthus Rørbakk
 • Gunn Annie Hauan Tronsen
Sekretærer
 • Nina Kristin Fossen
 • Hilde Geisnes
Fysioterapeuter tilknyttet tjenesten
 • Randi Viken
 • Ingunn Skogseth-Stevens
 • Tone Høiås
 • Elisabeth Forselv

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sentrum helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 017724

Sist oppdatert: 15.08.2022

017724

A03-P1-EPI004