Kontaktinfo
Telefon
72549730
Adresse
Parallellen 14
Epost
sjetne-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart
EN GOD SKOLE FOR ALLE
Sjetne skole har ca. 527 elever  fordelt på 1. til 10.trinn. 
Skolen har 150 elever på 
Skolefritidsordninga.
       Sjetne skole 

 I oppslagene nedenfor trykker du på "Vis mer ... " for å se hele oppslaget:


Aktuelt

 • 17. mai i Sjetnemarka 

  17. mai i Sjetnemarka 

  Flott markering av nasjonaldagen i Sjetnemarka i dag.  Det var et solid barnetog, og etterpå var det trivelige arrangementer på skoleområdet.   (Foto: Wenche K. Helgemo)

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Flott markering av nasjonaldagen i Sjetnemarka i dag.  Det var et solid barnetog, og etterpå var det trivelige arrangementer på skoleområdet.   (Foto: Wenche K. Helgemo)


 • Gratulerer med dagen
 • Klar for eksamen

  Klar for eksamen

  Denne eleven er parat til en hel dag med matematikk! Lykke til med eksamen, 10.klassinger!

  Vis mer...

  Vis mindre...

  18486036_1367622376665616_4446089598782002009_n

  Denne eleven er parat til en hel dag med matematikk!
  Lykke til med eksamen, 10.klassinger!


 • Komponere musikk

  Komponere musikk

  Skolen har nå kjøpt programvare for musikkproduksjon – til bruk på 8.-10. trinn. Man kan lage musikk ved hjelp av noter, velge instrumentlyder og lagre filer i ulike format, for eksempel .mp3 og .pdf.

  Vis mer...

  Vis mindre...

  logo_flat_io_alloweb_startups-730x489Skolen har nå kjøpt programvare for musikkproduksjon – til bruk på 8.-10. trinn. Man kan lage musikk ved hjelp av noter, velge instrumentlyder og lagre filer i ulike format, for eksempel .mp3 og .pdf.  Kan også eksporteres til Soundtrap (men dette programmet har vi ikke).
  Det er gøy å lage musikk – kanskje noen vil prøve på egen hånd? I skolearbeidet kan musikk-oppgavene gies til elevene via Google Classroom, og innlevering skjer automatisk på samme sted.

  Elever og lærere logger inn som Google-brukere og legges inn som deltakere på Sjetne skole ved å følge denne linken for å komme til flat.io

  twittercard


 • Glad i matematikk

  Glad i matematikk

  I dag tirsdag 09.05., etter 9 dager, har elevene våre passert 26 600 løste oppgaver på Mattemaraton. Dette blir et gjennomsnitt på 70 løste oppgaver pr. elev med 368 mulige deltakere. Sjetne skoles el

  Vis mer...

  Vis mindre...

  I dag tirsdag 09.05., etter 9 dager, har elevene våre passert 26 600 løste oppgaver på Mattemaraton. Dette blir et gjennomsnitt på 70 løste oppgaver pr. elev med 368 mulige deltakere.
  Sjetne skoles elever er dermed nr. 1 på Mattemaraton i Sør Trøndelag.
  Et maraton er 442 løste oppgaver.  Alle elevene kan delta. Link til Mattemaraton finner dere på epost, eller gå inn via denne linken (Feide-innlogging). Foreldre og andre kan bruke denne linken.

  • PREMIERING – Nasjonalt:
   • Årets elevpremier er 10 stykk HP ProBook x360 11 G1 Education Edition Notebook PC-er.
  • PREMIERING – Sjetne skole:
   • De 3 elevene som har gjort flest oppgaver vinner hvert sitt gavekort.
   • Det klassetrinnet som har høyest gjennomsnitt (alle elevene medregnet) får en fritime og hver sin is.
   • Alle elever som fullfører et maraton (442 oppgaver) får diplom.

  Vinnerne på Sjetne skole kåres torsdag 1. juni.

  last ned

  mattema


 • Kreativ leik i gymtimen

  Kreativ leik i gymtimen

    Foto: A.K. O.

  Vis mer...

  Vis mindre...

   18301949_1334427629940041_7497119425769970177_n

  Foto: A.K. O. • Eksamen på Sjetne skole 2017

  Eksamen på Sjetne skole 2017

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og lokalt gitt muntlig eksamen i ett fag. Skriftlig eksamen Elevene vil bli trukket ut til eksamen i en

  Vis mer...

  Vis mindre...

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og lokalt gitt muntlig eksamen i ett fag.

  Skriftlig eksamen

  Elevene vil bli trukket ut til eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (sidemål og hovedmål).

  Eksamensdatoer for sentralt gitt eksamen (skriftlig), våren 2017 er:

  Fredag 12. mai kl. 09.00:     Opplysning om trekkfag

  Tirsdag 16. mai:                      Matematikk

  Fredag 19. mai:                       Engelsk

  Tirsdag 23.mai:                        Norsk hovedmål

  Onsdag 24.mai:                       Norsk sidemål

  Hjelpemidler:
  Alle hjelpemidler er tillatt på eksamensdagen i engelsk og norsk. Unntak er oversettelsesprogrammer og bruk av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
  Spesielle regler for matematikk-eksamen: I del 1 av matematikk-eksamen er det kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler som er tillatt. På del 2 gjelder reglene som for andre eksamener.

  På forberedelsesdagen før eksamen får elevene benytte seg av alle hjelpemidler.

  Spesiell tilrettelegging på eksamensdagen
  I følge paragraf 3-32 i opplæringsloven skal elever med behov for særskilt tilrettelegging kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene skal være tilpasset elevens behov så langt råd er.

  Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler i forhold til andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen.

  Fusk og plagiat

  Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Se Udir.no for konsekvenser av fusk og plagiat.

  Bortvisning
  Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen, dersom eleven etter advarsel ikke forholder seg til reglementet som er gitt, kan han/hun bortvises av rektor. Eleven skal få mulighet til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak, og vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

  Fritak fra eksamen
  Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke delta på eksamen. Elever som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål får to eksamener i hovedmål, men vurderes med en felles karakter.

  Rektor kan også etter søknad fra foresatte frita elever fra eksamen når det foreligger tungtveiende årsaker.

  Gjennomføring og forberedelse
  Sjetne skole gjennomfører skriftlig eksamen ikt-basert, og nødvendig opplæring gis til elevene på forberedelsesdagene.

  Forberedelsesmateriell til den aktuelle eksamen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00 forberedelsesdagen. Dette gjelder for de fagene som har forberedelsesmateriell; engelsk og norsk

  Tidligere eksamensoppgaver er tilgjengelig hele året og kan lastes ned på udir.no

  For mer info: Se utdanningsdirektoratet sine sider om eksamen i grunnskolen 2017 på Udir.no

  Klage på skriftlig eksamen

  Skal du som elev klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig. Du må undertegne klagen din og sende den til skolen der du er elev. Du trenger ikke å begrunne klagen.

  Skolen sørger for at klagenemda får varsel om at eleven har klaget, og det vil bli gjort en ny vurdering. Vi anbefaler å få en faglærer til å lese over besvarelsen før du som elev leverer en formell klage.

  Klagenemda kan vurdere eksamen til en lavere karakter enn opprinnelig. Karakteren satt av klagenemda vil bli stående som endelig.

  Muntlig eksamen

  Ved Sjetne skole skal elevene ha muntlig eksamen

  Elevene kan bli trukket ut til følgende fag: Norsk, engelsk, matematikk, krle, naturfag, samfunnsfag og språkfagene; fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag.

  48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i.

  24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en kort presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen, før faglærer og sensor gjennomfører en fagsamtale med eksaminanten. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

  Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen.

  Rammen på eksaminasjonen er opptil 30 minutter.

  I tillegg til faglærer (intern sensor) vil det være en ekstern sensor til stede under eksaminasjonen. Karakterene vil bli gitt til eleven samme dag som eksamen er gjennomført.

  Eksamen skal gi eleven mulighet til vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

  Klage på muntlig eksamen:

  Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats.

  Rektor skal innhente uttalelse fra eksaminator og sensor, og sender disse sammen med klagen og sin egen uttalelse til klageinstansen. Eleven skal få kopi av disse uttalelsene.

  Dersom eleven får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han eller hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, i så fall med en ny sensor. Hvis eksamen var i et trekkfag, vil det bli trukket fag på nytt

  Sykdom

  Hvis en elev blir syk på forberedelsesdagen (gjelder skriftligeksamen i norsk og engelsk) eller på eksamensdagen, må lege oppsøkes og legeattest leveres til skolen samme dag. I grunnskolen har ikke eleven mulighet til å ta eksamen om igjen på et annet tidspunkt.

  Dersom man ved skriftlig eksamen møter opp for sent, men før kl. 10.00, får man gjennomføre eksamen, men uten å få kompensert tapt tid. De som møter kl. 10.00 eller senere, får ikke gjennomføre eksamen. Det skal som hovedregel ikke være muligheter for å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.

  my_cloud (3)

   


 • Mattemaraton er i gang

  Mattemaraton er i gang

  Følg med på live oppdatering Klikk i kartet for å se beste kommuner og skoler. … https://live.kikora.com/?month

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Følg med på live oppdatering

  Klikk i kartet for å se beste kommuner og skoler.
  https://live.kikora.com/?month

  Screenshot_20170501-173350 • Mattemaraton 2017

  Mattemaraton 2017

  Mattemaraton nærmer seg. Alle kan delta! Logg inn på KIKORA . Oppvarminga er i gang. 100 oppgaver med regning er en rolig start. Gratisbrukere logger på HER 1.mai starter MatteMaraton. Da er det om å

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Mattemaraton nærmer seg. Alle kan delta!

  Logg inn på KIKORA . Oppvarminga er i gang. 100 oppgaver med regning er en rolig start. Gratisbrukere logger på HER
  1.mai starter MatteMaraton. Da er det om å gjøre å løse 442 oppgaver innen 31.mai.

  I fjor ble Sjetne skole invitert til finalen. Da deltok to elever + en lærer i Oslo i august 2016. 7.klassingene våre kom på en pen 3.plass i sin årsklasse!

  Hva er Mattemaraton?

  MATTEMARATON
  Effektiv og motiverende repeti­sjon innenfor de fleste emner. Konkurransen varer hele mai.  Her får du trent og testet deg på begreper, tallforståelse, regneferdigheter og løsningsstrategier. Oppgavene løses uten hjelpemidler, men om du trenger å kladde noe på papir så gjør gjerne det. Det er lov å samarbeide. Faktisk helt supert! Diskuter ulike tenkemåter og løsninger sammmen. Det begynner enkelt, men et maraton er en prøvelse…

  Om du fullfører, så er du automatisk med i trekningen av mange flotte premier. Se hvilke på www.mattemaraton.no


 • «Sal og scene» framførte stykket «Lonesome Glove»

  «Sal og scene» framførte stykket «Lonesome Glove»

  Forestillingen «Lonesome Glove» ble presentert for 5.-7. trinn i dag. Her var det mye av både latter og tårer! Takk for en fin opplevelse, ungdommer     🔫

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Forestillingen «Lonesome Glove» ble presentert for 5.-7. trinn i dag. Her var det mye av både latter og tårer! Takk for en fin opplevelse, ungdommer     🔫

  20170405_212608


Sjetne skole