Program skoleåret 2017-2018

Informasjon om tilbudene og turnèplaner finnes på www.dkstrondelag.no Velg din skole for spesifisert informasjon øverst til venstre i rullegardinmeny. Her kan du finne en trinnvis oversikt hva elevene får oppleve skoleåret 2017/2018.

DKS informasjonsbrosjyre til 1. trinn.

 

Innmeldinger til Trondheim kommune skoleåret 2018-2019

Frist for innmelding for produksjoner er 1. november 2017. Programplanlegging for neste skoleår begynner i januar 2018. Bruk innmeldingsskjema.

Kontaktperson hos DKS:

Jorunn Dugstad 
tlf. 72548812

og
Guri Krog Dodig
tlf. 72548811

Transport skoleåret 2017-2018:

Vi fortsetter med 9t2 ordningen som gir gratis transport av barnehagebarn og elever mellom kl 09.00 og 14.00 på hverdager, beskrevet i vedlagte informasjon fra AtB. Noen DKS produksjoner krever bestilling av busser. Spesifisering av transport, finnes under hver produksjon på www.dkstrondelag.no   

Brukernavn og passord til webløsningen for bestilling sendes pr e-post direkte til enhetenes postmottak fra Coretrek, som har utviklet bestillingssystemet.

Gratis buss til skolene

Bruksanvisning 9t2

 

Den kulturelle skolesekken