Tilsyn med barnehager i Trondheim kommune

Tilsyn med barnehager i Trondheim kommune

Fagenhet for oppvekst og utdanning er delegert ansvaret som lokal barnehagemyndighet i Trondheim kommune etter barnehageloven § 53. Det er kommunens ansvar å gi veiledning og se til at barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk og føre tilsyn med virksomheter etter barnehageloven. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt. Rapporter fra tilsyn i den enkelte barnehage vil bli publisert fortløpende på barnehagens enhetsside. 

Overordnet plan for tilsyn med barnehager i Trondheim kommune 2022-2026 finner du her.

Sist oppdatert: 07.01.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006