Hjem BarnehageKlage eller bekymring over en barnehage

Klage eller bekymring over en barnehage

Klage, eller bekymring over en barnehage

1. Kontakt med barnehagens ledelse

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen, slik at barnehagen gis en mulighet til å gi tilsvar på det som påklages. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

2. Klage til barnehageeier

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon om barnehageeier skal finnes på hjemmesiden til den enkelte barnehage.

3. Klage, eller sende bekymring til Fagenhet for oppvekst og utdanning

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier, kan du sende en skriftlig klage til Fagenhet for oppvekst og utdanning, på e-post, eller i brev til Trondheim kommune.

E-postadresse: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no
Postadresse: Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim

Vi anbefaler ikke at sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold sendes i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 16.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004