Hjem BarnehageSpråkarbeidNettverk flerkulturell pedagogikk i barnehage

Nettverk flerkulturell pedagogikk i barnehage

"Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse."                                  Rammeplanen 2017       

Hovedmål for nettverket:

* sette i verk særskilte tiltak for å bedre språkforståelsen blant barn i 
   førskolealder 
* styrke innsatsen for utvikling av flerkulturell praksis i barnehagene 
* skape et forum for erfaringsutveksling om språkstimulerings- og 
   kartleggingsverktøy 
* bedre samarbeid med flerspråklige foreldre
* bedre kulturforståelse blant barnehageansatte

Prosjektet med samme navn varte fra september 2011 til desember 2013. Selv om prosjektet er avsluttet, videreføres nettverket i flerkulturell pedagogikk.

Kommunikasjonspermen som ble utarbeidet i prosjektperioden

Nettverket består av 15 barnehager og møtes fortsatt ca. en gang i kvartalet. Pr.2018 er følgende barnehager med: Byåsen, Eberg, Flatåsen, Huseby, Ilabekken, Innføringsbarnehagen, Jakobsli, Kattem, Nidaros, Romolslia, Saupstadringen, Sentrum, Thyra, Trofast, Øvre Sjetnan.

Nettverksleder er Anita Mester / Anette Syvertsen-Wiig

Nyttige lenker i arbeidet med flerkulturell pedagogikk

Brosjyrer om tilvenning i barnehagen på flere språk

Digitale barnebøker på flere språk

Dyrelyder på forskjellige språk

Hva skjer på Dialogsenteret?

Kalender med høytider fra 30 land

Moava barnehage/norsk som andrespråk

Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring

Rim, regler og sanger fra hele verden

Språkløyper

Språkplan fra Drammen

Språktrappa  fra Drammen

Tema morsmål barnehagesider

Sist oppdatert: 10.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006