Hjem BarnehageTilsyn og klage

Tilsyn og klage

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Rapporter fra tilsyn i den enkelte barnehage vil bli publisert fortløpende på barnehagens enhetsside.

Tilsynet beskrives i: Barnehagemyndighetens og tilsynsmyndighetens arbeid med trondheimsbarnehagene - en overordnet plan gjeldende fra 1. januar 2016

Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn. Kommunen skal kontrollere at lovens krav følges opp. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene.

Med hjemmel i barnehagelovens § 16 kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen.

I Trondheim kommune er det Fagenhet oppvekst og utdanning som gjennomfører tilsyn etter barnehageloven. Tilsynsbesøk kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

Hvor kan jeg sende en klage eller bekymringsmelding på en barnehage i Trondheim kommune?

Trondheim kommune er lokal barnehagemyndighet etter Barnehagelovens § 8 og § 16 og har ansvar for å gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. I Trondheim kommune er myndigheten til å gjennomføre tilsyn delegert til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler m.v.

Klager eller bekymringer som omhandles av Forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager m.v., f.eks. luftkvalitet, renhold og hygiene, fysiske utbedringer i barnehagen, giftstoffer, sykdom og smittevern, godkjenning av barnehage etter miljørettet helsevern m.m, må rettes direkte til miljøenheten. Du finner informasjon om hvordan du skal gå frem med din henvendelse til dem her.

Klage, eller bekymring over en barnehage

1. Kontakt med barnehagens ledelse

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen, slik at barnehagen gis en mulighet til å gi tilsvar på det som påklages. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

2. Klage til barnehageeier

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon om barnehageeier skal finnes på hjemmesiden til den enkelte barnehage.

3. Klage, eller sende bekymring til Fagenhet for oppvekst og utdanning

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier, kan du sende en skriftlig klage til Fagenhet for oppvekst og utdanning, på e-post, eller i brev til Trondheim kommune (Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim). Vi anbefaler ikke at sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold sendes i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 27.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006