Hjem BarnehageÅpne barnehager

Åpne barnehager

Åpen barnehage er et leke- og samværstilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en omsorgsperson. Det er ingen påmelding. De som ønsker å bruke tilbudet, benytter seg av det når de selv måtte ønske det innenfor åpningstiden.

Tilbudet er i utgangspunktet gratis, men noen få private tar betaling for tjenesten.

Det er åpne barnehager i alle bydeler, ta kontakt med barnehagen for nærmere informasjon om åpningstider. 

Information about open kindergartens in other languages.

Aktiv åpen barnehage

Privat.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.30-13.30.

Onsdag stengt.

Adresse: Båtsmannsgata 4, 4. etasje (Nyhavna)

E-post: tkbk@online.no

Telefon: 951 38 558

Eget nettsted

Baluba åpen musikkbarnehage

Åpningstider: Fredager kl. 09.00-15.00.

Adresse: Sverresborg kirkesenter, Gamle Osloveg 21. 

Musikksamlinger kl. 10.30 og 13.00.
Matpakkelunsj

Se eget nettsted for mer informasjon. 

Se vår Facebook-side.

Velkommen!

Breidablikk åpen barnehage

Privat.

Åpningstider: Tirsdag og torsdag 10.00-14.00

Adresse: Anders Haarstads veg 2, 7072 Heimdal

Kontaktpersoner:

Brinken åpen barnehage

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på hos Trondheim mottak på Sandmoen. Vi har også et flott uteområde med sandkasse og ulike lekeapparater. Adressen er Sandmoflata 6B. 

Dette er et gratis leke- og samværstilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en omsorgsperson. 

Åpningstid: Mandag - torsdag, 10.00-14.00. Stengt fredag. Innenfor barnehagens åpningstid kan dere benytte tilbudet på tidspunkter som passer best for dere.

Ansatte: Barnehagelærer Monica Reberg Dahle

Telefon: 922 33 411.

Påmelding er nødvendig på grunn av koronasituasjonen. Send en SMS til tlf. 922 33 411 der du sier når du vil komme og navnet på deg selv om barnet. Vent på bekreftelse om ledig plass før dere kommer. Smittevern ivaretas gjennom små grupper og hyppig vask av leker og lokaler.

Ta med egen mat og drikke om dere ønsker å spise et måltid i barnehagen.

Fellesskap og samvær er en viktig del av være i åpen barnehage, hvor barna får anledning til å leke med andre barn i samme alder og du selv kan møte andre foreldre som du kan utveksle erfaringer med. 

I barnehagen tilrettelegger vi også for forskjellige aktiviteter. Aktivitetene blir tilpasset barnegruppa hver enkelt dag ut ifra alder og interesser hos barna. Maling er et eksempel på en aktivitet som passer for både store og små. Vi har forskjellige typer maling, maler på ulike underlag og bruker forskjellige maleredskaper. I maleaktiviteten, som i de andre aktivitetene, legger vi vekt på selve aktiviteten og ikke det ferdige produktet. Gjennom å gjøre får vi opplevelser og erfaringer. Når vi gjør sammen, inspirerer vi og lærer av hverandre. I tillegg fører aktivitetene til at vi blir kjent med hverandre og bygger relasjoner. 

Vi har sangstunder hver dag og spiller på instrumenter sammen. Musikk er både en uttrykksform og en aktivitet. Musikk er humor, glede og samspill. Når vi synger de kjente og kjære barnesangene, bidrar de til et rikt ordforråd hos barnet, og rytmene bidrar også til en god språkutvikling. Bevegelsessangene gjør at vi får brukt hele kroppen i sangstunden.

Andre eksempler på aktiviteter er høytlesing, byggelek og lek i sandkassa.

Velkommen!

Huseby åpen barnehage

Hvor?

I lokalene til Kolstad fotball lag sitt klubbhus. Vi leier nye flotte, moderne
lokaler rett over fotballplassen til Kolstad fotball og nedenfor nye Heimdal
videregående skole.

Hva tilbyr vi?

Åpningstid: Mandag , tirsdag og torsdag 09.00-14.00.

Under koronaen:
Barn og voksne deles inn i kohorter ( gruppe) med max 6 barn i hver
kohort. Det er ingen kontakt mellom kohortene, og voksne holder 1 meters
avstand mellom hverandre, og også avstand til andre barn enn sine egne/
barna de evt. passer.
Alle må melde seg på før en uke begynner, fordi det ikke skal byttes ut
barn og voksne i en kohort i løpet av en uke.
Kjøkken skal ikke brukes av andre enn personalet, så foreldrene/foresatte
må ha med seg den maten og drikken som skal tas i åpen barnehage.
Toalettene må smittevaskes etter hver bruk, og ikke mer enn en familie kan
være i garderoben samtidig.

Innhold:

 • Vi ønsker å være et sted der barn og voksne kan møtes og være sammen, der barn kan leke sammen og være med i ulike aktiviteter, og voksne blir kjent med hverandre.
 • Gratis tilbud til foreldre/foresatte og barn - ta med mat og drikke!
 • Dere kan komme når dere vil og være så lenge dere ønsker innenfor åpningstiden!
 • Innholdet er først og fremst tilpasset de minste barna, men vi tilpasser aktivitetene ut i fra alderen på barna som kommer.
 • Gode, lyse og romslige lokaler!
 • Vi utarbeider egen plan for hver måned.
 • Mye info blir lagt ut på egen Facebook-side

I tillegg:

 • Besøk i Huseby barnehage - må sees an i forhold til utvikling på koronapandemien.
 • Turer i nærmiljøet.
 • Laging av mye kreativt

Hva ønsker vi å få til?

 • Å være et samlingspunkt for små barn og foreldre fra ulike nasjoner
  og kulturer, inklusiv den norsk etniske.
 • Å være et sted der de foresatte/foreldre kan bli kjent med andre
  voksne, og hvor barna får anledning til å leke med andre barn
 • Å ha diskusjoner om barn, oppdragelse og kultur, for å lære av
  hverandre og utveksle erfaringer.

Hvem jobber i den åpne barnehagen?

 • Torill Husvik, styrer og enhetsleder, telefon 957 55 148. Hun er også styrer i Huseby barnehage. 
 • Monica Gravås, fagleder ved Huseby barnehage
 • Annociatha Manzi, pedagogisk leder og barnehagelærer, telefon 958
  80 901. Hun vil være i åpen barnehage alle dager.
 • Danka Milovanovic, flerspråklig assistent, telefon 41386954. Hun vil
  være i åpen barnehage alle dager, men kortere tid på mandager.

Styrer kommer innom den åpne barnehagen ca. en gang per måned.

Nypvang åpen barnehage

Nypvang åpen barnehage er en avdeling under Nypvang barnehage. Les mer om oss her.

Leder for åpen barnehage er Hege Haugen. 

Åpen barnehage er et gratis leike- og samværstilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen. Det er et møtested hvor du kan bli kjent med andre barn og voksne fra ditt nærmiljø.

Vi holder til i lokalene til Nypvang barnehage, onsdager mellom 09.00-15.00.

Har du spørsmål? Ta kontakt med styrer Nypvang barnehage på telefon 48183781.

Åpen barnehage har også egen Facebook-side hvor det legges ut informasjon.

Ravnkloa åpen barnehage

Se eget nettsted for mer informasjon

Rotnissen åpen barnehage

Rotnissen åpne barnehage, Rotvoll Øvre, 7053 Ranheim (dere finner oss langs ladestien i Rotvollfjæra)

Åpningstid onsdager kl 09.00-15.00.

Steinerbarnehagen Rotnissen inviterer foreldre med småsøsken og andre til åpen barnehage på onsdager. Vi har felles musikksamling med styrer og musikkpedagog Frode Thorjussen klokken 10.30. Etter dette er det felles bespisning og tid for prat og kos og kanskje også litt utetid på vårt flotte uteområdet.

SiT Barn åpen barnehage

To dager i uken kan du ta med deg barnet ditt til Sit Åpen barnehage. Tilbudet er gratis, og gir deg og barnet ditt en mulighet til å være med i et sosialt fellesskap. Åpen barnehage blir ledet av en pedagogisk leder. Her kan både barn og voksne knytte gode nettverk gjennom lek og sosialt samvær. Du finner oss på Moholt studentby, Moholt alle 9B.

Åpningstider:
tirsdag og torsdag 11.00-14.00.

For mer informasjon om åpen barnehage

Sit Barn Moholt
Tlf: 47504655
E-post: trine.haaskjold@sit.no

Spiren og Hoeggen åpen barnehage

Spiren barnehage og Hoeggen kirke samarbeider om Åpen barnehage hver mandag og torsdag i Hoeggen kirke klokken 09.00–15.00. Adresse: Nordre Risvolltun 2 (Hoeggen kirke).

For mer info, se Spirens hjemmeside: www.spiren.barnehage.no og Hoeggen kirke: www.hoeggen.kirken.trondheim.no

Telefon 459 75 498.

E-postadresse til Hoeggen åpen barnehage.

Sverrestunet åpen barnehage

Åpningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 10.00–15.00. 

11.30 har vi en liten samlingsstund hvor vi synger gamle barnesanger og forteller eventyr.
12.00 spiser vi formiddagsmat sammen.

Adresse: Sverresborg allé 13, 7020 Trondheim
Tlf. 73 89 01 00.

Kontaktperson: Atle Fredagsvik, Vigdis Skauvik Rian og Hilde Liv Bergh

Se eget nettsted for mer info

Her kan du lese en artikkel om Sverrestunet åpen barnehage på nettstedet Pirion.no - en kulturavis for barnehage og småskole.

Tiller åpen barnehage

Musikksamling hver dag kl. 11.00! Her synger vi nye sanger, en god del tradisjonsstoff og mye bevegelsessanger.

Kl. 11.30 spiser vi felles matpakkelunsj, vi serverer varm drikke til kr. 10.

Tirsdager kl. 09.15-ca.09.45 arrangerer vi en enkel treningsøkt for både mor, far og barn, med fokus på bekken- og kjernemuskulatur.

Åpningstider: Mandag og tirsdag kl. 09.00-14.30 og onsdag kl. 09.00-14.00. Stengt i skolens ferier og sommerstengt fra juni.

Vi har et stort lokale på Tiller menighetssenter (2. etasje), Romemyra 66.

Tiller åpen barnehage eies av Tiller menighet og har særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål, noe som gjelder først og fremst i sangstundene der det også brukes et par sanger med kristent innhold.

For mer informasjon, månedsplaner etc. se vår facebookside: Tiller åpen barnehage

Styrer og pedagogisk leder: Ingvild Furnes Lauvås 47679929, kontakt meg gjerne via vår facebookside.

Velkommen til store & små!

 

Vedtekter Tiller Åpen barnehage

Trofast Møllenberg åpen barnehage 

 Se barnehagens egen nettside

Trofast Saupstad åpen barnehage

Se barnehagens egen nettside

Trondheim International Playground

Åpen musikkbarnehage!/Open music kindergarden!

Informasjon/Information

Norsk

T.I.P. holder til i Trondheim, og startet i oktober 2009. T.I.P. er åpen for barn fra 0-5 år, og vil tilby et aktivitetstilbud innen rytmer, musikk og dans. T.I.P. holder til på Persaunet i Lauritz Jenssens gate 20 (se kart på T.I.P.s hjemmeside).

English

T.I.P. was started October 2009, and is located in Trondheim. T.I.P. offers the activities of rhythm, music and dance, suited for children between 0-5 years of age. T.I.P. location: Lauritz Jenssens gate 20. (Look at map on T.I.P.’s website.)

Åpningstider/Opening times
Tirsdager og torsdager fra 10.00-14.00.

Tuesdays and Thursdays from 10 am–2 pm

Musikkstund starter 10.30

Musicperiod starts at 10.30 am

Åpningstidene følger skoleplanen. Se hjemmeside under “nyheter” for eventuelle endringer.

Opening hours will follow the school schedule. Look at website under “news” for possible changes.

Alle velkommen!/Everybody welcome!

Mer informasjon på/More information at: www.tipmusikkbarnehage.com

E-post: idd@tipmusikkbarnehage.com
Tlf. 96804099
Organisasjonsnummer: 995 004 186

Sist oppdatert: 18.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004