Dine klagerettigheter

Dine klagerettigheter

Klage på enkeltvedtak

Ønsker du å klage på et vedtak som handler om ditt barn? Du kan klage på enkeltvedtak til den instansen som har fattet det. Det skal stå i vedtaket om du kan klage på det og hvordan. Det er Fagenhet for oppvekst og utdanning som behandler klager på vedtak vi har fattet på vegne av Trondheim kommune. Noen ganger blir klagene også sendt videre til formannskapet og/eller Statsforvalteren for endelig behandling.

Du kan klage på følgende enkeltvedtak til Fagenheten

  • Vedtak om barnehageplass, ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket etter Barnehagelovens §16.
  • Vedtak om eller avslag på redusert foreldrebetaling i barnehage etter Barnehagelovens §20.
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §35. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.
  • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §36. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.

Send din klage til

Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning

Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

eller til fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Klage over psykososialt barnehagemiljø og andre forhold i barnehagehverdagen

Barn har i følge Barnehagelovens Kapittel VIII rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Er du bekymret over at ditt barn ikke har det godt i barnehagen, oppfordrer vi deg til å snakke om dette med barnehagen først, før du går videre til et høyere nivå.

Slik går du frem:

1. Kontakt barnehagens ledelse først

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen. Da gir du barnehagen mulighet til å gi tilsvar på forholdet du klager på. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

2. Kontakt barnehageeier

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon til barnehageeier finner du på hjemmesiden til den enkelte barnehage.

3. Send en klage eller bekymring til Fagenhet for oppvekst og utdanning som tilsynsmyndighet

Opplever du å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til Fagenhet for oppvekst og utdanning, enten på e-post, eller i brev til Trondheim kommune.

E-postadresse: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Postadresse: Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim

Vi anbefaler at du ikke sender sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.

Her finner du mer informasjon om barnehagemyndigheten i Trondheim kommune

Sist oppdatert: 27.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H