Høringer

Høringer

Gi dine innspill på planene. Når ulike deler av NTNU skal samles rundt Gløshaugen har vi et fantastisk utgangspunkt for å skape en unik, byintegrert campus.

Ansamling av mennesker foran Studentersamfundet.

Nordens mest attraktive og levende bycampus

Visjonen vår er å lage Nordens mest attraktive og levende bycampus, og et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.

En stor del av høyere utdanning, forskning og et attraktivt studentmiljø er lokalisert her, tett på byens virksomheter, næringsliv, kulturtilbud og byliv. Med en stor campus i byens midte, settes kunnskapen i sentrum, også geografisk. Det befester posisjonen som teknologihovedstad og studieby, og det styrker omdømmet som miljøby.

NTNU campusutvikling er i gang, og har de siste årene innebåret flytting av 4000 studenter og 400 ansatte til Kalvskinnet og Øya. Ytterligere 8200 studenter og 1500 ansatte skal nå inn til bycampus innen 2030. Det skal investeres milliardbeløp i bygg for utdanning, forskning og studentvelferd i Trondheim i årene som kommer.

Gløshaugen og Høgskoledalen

Høringsfrist 6. september 2022.

Høring av planen Gløshaugen og Høgskoledalen

Flyfoto av Gløshaugen

Virtuell byvandring Gløshaugen

Lerkendal og Valgrinda

Høringsfrist 6. september 2022.

Høring av planen Lerkendal og Valgrinda

DO45

Virtuell byvandring Lerkendal og Valgrinda

Høgskolevegen - Grensen

Høring av planen Høgskoleveien - Grensen

Høringsfristen er utløpt.

Utbygging av områdene bak Studentersamfundet.

Virtuell byvandring Høgskolevegen-Grensen

Hesthagen og del av Høgskoleparken

Høring av planen Hesthagen og del av Høgskoleparken

Høringsfristen er utløpt.

Planområde DO.2, Klæbuveien, Hesthagen, Vestskråningen og Platået

Virtuell byvandring Hesthagen

Sist oppdatert: 30.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6