Høringer

Høringer

Gi dine innspill på planene. Når ulike deler av NTNU skal samles rundt Gløshaugen har vi et fantastisk utgangspunkt for å skape en unik, byintegrert campus.

Ansamling av mennesker foran Studentersamfundet.

Nordens mest attraktive og levende bycampus

Visjonen vår er å lage Nordens mest attraktive og levende bycampus, og et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.

En stor del av høyere utdanning, forskning og et attraktivt studentmiljø er lokalisert her, tett på byens virksomheter, næringsliv, kulturtilbud og byliv. Med en stor campus i byens midte, settes kunnskapen i sentrum, også geografisk. Det befester posisjonen som teknologihovedstad og studieby, og det styrker omdømmet som miljøby.

NTNU campusutvikling er i gang, og har de siste årene innebåret flytting av 4000 studenter og 400 ansatte til Kalvskinnet og Øya. Ytterligere 8200 studenter og 1500 ansatte skal nå inn til bycampus innen 2030. Det skal investeres milliardbeløp i bygg for utdanning, forskning og studentvelferd i Trondheim i årene som kommer.

Høgskolevegen - Grensen

Høringsperioden varer til 2. juni 2022.

Gi innspill på planen Høgskoleveien - Grensen 

Utbygging av områdene bak Studentersamfundet.

Virtuell byvandring Høgskolevegen-Grensen

Hesthagen og del av Høgskoleparken

Høringsperioden varer til 13. juni 2022.

Gi innspill på planen Hesthagen og del av Høgskoleparken

Planområde DO.2, Klæbuveien, Hesthagen, Vestskråningen og Platået

Virtuell byvandring Hesthagen

Gløshaugen

Flyfoto av Gløshaugen

Lerkendal og Valgrinda

Realfagsbygget på Gløshaugen og området foran i retning Lerkendal

Sist oppdatert: 05.05.2022

A03-P1-EPI006