Områdeplan for Brøset

Nedenfor kan du studere områdeplanen for Brøset, vedtatt av Trondheim bystyre 13.juni 2013.

Se protokoll fra bystyret. Områdeplanen trekker opp de store linjene for arealbruk og transportløsninger. I tråd med en rekke politiske vedtak skal Brøset utvikles til å bli en fremtidsrettet miljøbydel som danner skole for fremtidig byutvikling i Trondheim. Les om planen i korte trekk her.

Planen legger blant annet opp til:

  • Inntil 1 800 boliger, som tilsvarer ca 4 000 innbyggere
  • Gjennomgående gate for kollektivtrafikk med næring og servicefunksjoner langs gata
  • Gjennomgående grøntdrag og et sentralt parkanlegg
  • Tre barnehager, en barneskole og et helse- og velferdssenter
  • Idrettshall og mulighet for svømmehall
  • Totalt ca 1 300 parkeringsplasser for hele området

Prosess
Områdeplanen var ute til offentlig ettersyn sommeren 2012. Etter noe bearbeiding gikk planen til politisk sluttbehandling våren 2013. Alle dokumenter finnes her:

Saksframlegg.

Vedlegg 1 - planbeskrivelse.

Vedlegg 2a - plankart.

Vedlegg 2b - plankart.

Vedlegg 3a - reguleringsbestemmelser.

Vedlegg 3b - vedlegg 1 til bestemmelsene.

Vedlegg 3c - vedlegg 2 til bestemmelsene.

Vedlegg 4 - illustrasjonsplan.

Vedlegg 5 - illustrasjoner fra 3D-modell.

Vedlegg 6 - prinsipplan tetthet.

Vedlegg 7 - prinsipplan kjøreadkomst.

Vedlegg 8 - skyggediagrammer.

Vedlegg 9a - prinsippsnitt grøntdrag.

Vedlegg 9b - prinsippsnitt kollektivtrase.

Vedlegg 10 - tall og beregninger for planforslaget.

Vedlegg 11 - liste over innspill ved offentlig ettersyn.

Vedlegg 12 - sammenstilling av boligtall fra parallelloppdag og planforslag.

Vedlegg 13 - klimagassutslipp fra norske husholdninger i dag.

Vedlegg 14 - boligtetthet i andre områder i Trondheim.

Vedlegg 15 - oppfølging av innspill fra parallelloppdraget.

Vedlegg 16 - trafikkberegninger.

Vedlegg 17 - støyberegninger.

Vedlegg 18 - Overordnet VA-plan.

Vedlegg 19 - energiløsninger.

Vedlegg 20 - eksisterende bygninger.

Sist oppdatert: 18.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006