Detaljregulering av Charlottenlund gravplass, Overvik

Ny gravplass på Charlottenlund

Detaljregulering av Overvik, gnr/bnr 20/101,102 og 103, Charlottenlund gravplass, ble vedtatt av Bystyret 18.06.2015 i sak 95/15.

Se vår møtekalender.

I planen reguleres en ny gravplass på Overvik, samt tilgrensende turdrag. Innenfor arealene avsatt til gravplass skal det etableres kiste- og urnegraver, nytt seremonibygg og arealer til drift og parkering.

Grunnlaget for utarbeidelsen av reguleringsplanen var vinnerprosjektet av plan- og designkonkurransen for Charlottenlund gravplass, som ble gjennomført av Kirkelig fellesråd i Trondheim høsten 2012. Vinnerprosjektet “Alle savnedes plass” ble utarbeidet av White Arkitekter AB og Landskapsgruppen Öresund AB.

Kirkelig fellesråd i Trondheim står for utbyggingen av Charlottenlund gravlund, som ble påbegynt i 2016. Anlegget skal være klart til bruk høsten 2019.

Les mer om saken hos:

Kirkelig fellesråd i Trondheim/Charlottenlund gravlund.

 

Kontaktperson 

Kjersti Angelsen Rinbø: kjersti.rinbo@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 31.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006