Idedugnad om transportløsninger

Idedugnad 17.12.14

For å samordne areal- og transportløsningene i Trondheim øst arrangerte kommunen idédugnad 17. desember 2014.

Formålet med idédugnaden var å identifisere overordnede prinsipper for transportløsninger slik at de nye utbyggingsområdene blir sett i sammenheng med hverandre og eksisterende infrastruktur. Det var bred deltakelse på seminaret: Foruten kommunen deltok grunneiere, eiendomsutviklere, rådgivende ingeniører, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Syklistenes landsforening, AtB og fylkeskommunen.

Verkstedet startet med foredrag før deltakerne ble delt i grupper. Deltakerne tegnet ulike ideer til transportløsning, og skisserte langsiktige løsninger for veg, kollektiv, sykkel og gange.

Innspillene fra seminaret vil danne grunnlaget for alternativer for transportsystem som skal utredes gjennom de videre planprosessene. Det vil bli utarbeidet en rapport som oppsummerer hovedideene fra seminaret.

Foreløpig rapport

Idedugnad 17.12.2014 - Program

Program ideseminar transportløsninger, Kari S. Norddal
Samordnet areal- og transportplanlegging - Tor Medalen, NTNU
Overordnede mål for Trondheims byutvikling - Birgitte Kahrs, Trondheim kommune
Samferdsel i østlige bydeler - Tore Langmyhr, Trondheim kommune
Erfaringer fra Brøsetprosjektet - Ann-Margrit Harkjerr, Trondheim kommune
Program med analysekart

 

Storverksted 06.02.15


Storverksted 06.02.2015 - Program

1.0 - Kari S. Norddal - Ideseminar løsninger Trondheim Øst, oppfølgende møte
3.1 - Siri Bø Timestad, Trondheim kommune
3.2 - Ivar Arne Devik - Trondheim kommune - Sykkel
3.3 - Randi Trøan, SVV - Planer, østlige bydeler
3.4 - Terje Sivertsvoll, Jernbaneverket
3.6 - Knut Selberg - Rotvoll eiendom
3.7 - Sissel Arctander - Overvik utvikling
4.1 - Trond Bakke, Trondheim kommune - oppsummering
4.2 - Jofrid Burheim, Trondheim kommune

Sist oppdatert: 11.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004