Trafikkanalyse for Trondheim Øst

Trondheim kommune har laget en trafikkanalyse for Trondheim øst. Det er beregnet hvor mye biltrafikk som skapes fra nye områder avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. I tillegg er det regnet på hvilke nye traseer for sykkel som er mest egnet og i hvilken grad dagens kollektivtilbud kan betjene de nye områdene. I beregningene er det tatt utgangspunkt i reisevanedata (RVU) fra området. Nedenfor vises kartutsnitt av analyseområdet. Trafikkanalysen vil danne grunnlag for planarbeid i denne delen av byen. Nedlasting av rapporten

Kart over Trondheim

Kontaktperson: Elin Øvren: elin.ovren@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 02.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006