Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Trondheim kommune.

Trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Trafikksikkerhetsplanen med vedlegg kan leses her:

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024

Vedlegg A: Problempunkter i det fysiske vegnettet for alle vegkategorier

Vedlegg B: Beskrivelse av rangeringsmetode

Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av bystyret 20. mai 2021.

Som et forarbeid til trafikksikkerhetplanen gjorde kommunen en analyse av trafikkulykker registrert i perioden 2008-2017.

Analyse av trafikkulykker i trondheim kommune 2008-2017

Status på tiltak i vegnettet

Når Miljøpakken har igangsatt prosjekter i vegnettet, vises de i dette kartet:

Miljøpakkeprosjekter

Gamle trafikksikkerhetsplaner

Tidligere trafikksikkerhetsplaner for Trondheim kommune kan leses her:

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2012-2016

Trafikksikkerhetsplan 2012-2016

Skolevegrapport 2012

Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2008-2011

Trafikksikkerhetsplan 2008-2011

Skolevegrapport 2007

Tidligere trafikksikkerhetsplaner for Klæbu kommune kan leses her:

Trafikksikkerhetsplan for Klæbu kommune 2017-2020

Trafikksikkerhetsplan for Klæbu kommune 2017-2020

Sist oppdatert: 05.07.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004