Byantikvaren

Brygger i Kjøpmannsgata Foto: Einar Kongshaug

Byantikvaren gir råd om kulturminnevern 

- i plan- og byggesaker: vurdere antikvariske forhold
- gi råd og veiledning om eldre hus til eiere og andre
- registrere og klassifisere kulturminner i Trondheim

Arrangementer annonseres på Facebook-siden til Byantikvaren.

Temakart

Prosjekter

Historisk informasjon

 • Gamle fotografier - lenker
 • Gamle bykart 1695-1909
 • Områdebeskrivelser
 • Jugendstil i Trondheim
 • Skolebygninger i Trondheim

Råd, veiledning og tilskudd

Energisparing

Riksantikvaren har egen nettside om energisparing og en veileder om energisparing i gamle hus.

SINTEF har utarbeidet følgende veileder: Fiin gammel aargang - Energisparing i verneverdige hus.

Verneplaner og bestemmelser

Om Byantikvaren 

Byantikvarens arbeidsområder 

Byantikvaren er:

 • kommunens faglige rådgiver innen kulturminnevern
 • en avdeling i Miljøenheten, som tilhører byutviklingsområdet i Trondheim kommune
 • bemannet med en kunsthistoriker, en historiker og fire arkitekter som har kompetanse og erfaring innen kulturminnevern

Byantikvarens hovedmål 

-er å sikre eldre bygninger og miljøer i Trondheim

Byantikvaren tar ikke gebyr for sine tjenester.

Byantikvarens oppgaver:

Antikvarisk klassifikasjon av bebyggelsen

Byantikvaren registrerer og klassifiserer kulturminner innenfor kommunens grenser. Aktsomhetskart kulturminner viser denne klassifiseringen m.m.

Oversikt over vernestatus for bygninger
Se Aktsomhetskart kulturminner. På publikumsmottaket - Bytorget kan du også få vite om det gjelder spesielle regler om vern av et hus eller et område.

Byggesaker 

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved en stor del av byggesakene i Trondheim. Vi er da rådgivende både overfor publikum og Byggesakskontoret. Tiltakshaver eller ansvarlig søker kan også ta kontakt med Byantikvaren i forkant av en byggesak for eventuell avklaring og forhåndsuttalelse.

Reguleringsplaner, kommuneplaner og ulike offentlige delplaner

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved plansaker i Trondheim.

Rådgiving om vedlikehold og utbedring av eldre bygninger

Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus. Befaringer kan avtales.

Trondheims bygningshistorie

Byantikvaren er behjelpelig med å bidra til å finne ut av bygningers historie, og kan gi råd om hvilke kilder som kan være aktuelle å oppsøke.

Informasjon om kulturminnevern

Byantikvaren informerer om kulturminneverdier både til publikum og internt i kommunen for å skape forståelse for bevaring av byens kulturminner. Eks: brosjyre om Kalvskinnet.

Kulturvernrelatert virksomhet

Byantikvaren deltar også i virksomheter som gatenavngruppe, brannvernprosjekt og designgruppe for gatemøblering i Midtbyen.

Kontakt Byantikvaren

Byantikvaren foretrekker at e-postmottaket brukes:
byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no

Ansatte og kontaktinformasjon

Saksbehandling og prosjekt

Mette Bye - byantikvar

E-post: mette.bye@trondheim.kommune.no
Mobil: 41660004

Elisabeth Kahrs - arkitekt/antikvar

E-post: elisabeth.kahrs@trondheim.kommune.no
Mobil: 90575553

Roy Åge Håpnes - historiker/antikvar

E-post: roy.age.hapnes@trondheim.kommune.no
Mobil: 47602285

Silje Taftø Petersen - arkitekt/antikvar

E-post: silje-tafto.petersen@trondheim.kommune.no
Mobil: 97042364

Prosjekt 

Gunnar Houen - arkitekt/antikvar

Seniorrådgiver

E-post: gunnar.houen@trondheim.kommune.no
Telefon: 72542590

Kjersti Bodin - arkitekt/antikvar

Aktsomhetskart kulturminner, kulturminnedata, nettsider

E-post: kjersti.bodin@trondheim.kommune.no
Telefon: 72542594

Prosjektmedarbeidere på engasjement

Marte Osvoll Valderaune - arkitekt

Vitalisering av veiter og bakgårder

E-post: marte.osvoll.valderaune@trondheim.kommune.no
Mobil: 97755515

Evelina Bruno - arkitekt

Kulturminnedata

E-post: evelina.bruno@trondheim.kommune.no

Martin Josteinsson Myhr - prosjektmedarbeider

Kulturminnedata

E-post: martin.josteinsson.myhr@trondheim.kommune.no

Telefonkontakt med Byantikvaren

Ring til en av personene over eller sentralbordet ved Miljøenheten, telefonnummer 72 54 25 50

Publikumsmottak- Bytorget har telefonnummer 72 54 25 00.

Postadresse 

Trondheim kommune, Miljøenheten, Byantikvaren
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse 

Publikumsmottak i Erling Skakkes gate 14

Arkeologi

For spørsmål vedrørende arkeologi, kontakt Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css