Hjem Bygg, kart og eiendomTrær og busker på eiendom

Trær og busker på eiendom

Akutte henvendelser om trær

Ved akutte henvendelser om trær, f.eks trær eller store greiner som har falt ned over tursti eller vei og utgjør fare for liv og helse, kontakt Trondheim bydrift på tlf 72546350

Utenom arbeidstid kan du ringe Trondheim bydrift sin vakttelefon 72 54 64 49 

Trær på kommunal eiendom

Hvis du er nabo til trær eller det står trær i et friområde som du synes er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet trærne. Har du andre spørsmål eller tilbakemeldinger kan du også bruke skjema under.

Skjema for trehenvendelser

Det skal tungtveiende grunner til for å fjerne trær på kommunal eiendom. Vi må alltid forholde oss til reguleringsplaner og -bestemmelser, samt at det er vår jobb å se helheten i et område.

Rydding av løvtrær bør ikke skje i mai-juni, av hensyn til hekketiden.

 

Trær på privat eiendom

Ønsker du å beskjære eller felle trær på privat eiendom:

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, med mindre du bor i et område med spesielle reguleringsbestemmelser knyttet til trær.

Hvis det gjelder trær på naboeiendommer må man i første omgang komme til enighet med grunneier. Dersom man ikke kommer til enighet kan man se til naboloven for å få hjelp til å avgjøre saken.

Lynkurs i naboloven

 

Trær som er regulert til bevaring

I Trondheim kommune er flere områder med vegetasjon og enkelttrær regulert til bevaring gjennom ulike bestemmelser (Reguleringsplan med bestemmelser, kulturminnebestemmelser etc.)

Dersom du bor i et område hvor trær/vegetasjonen er regulert til bevaring må du søke kommunen før det settes i gang tiltak på vegetasjonen, selv på egen eiendom. 
Dersom man er usikker på om vegetasjon/trær på egen eiendom er regulert til bevaring eller ikke, er det alltid lurt å spørre før man setter i gang tiltak.

Trondheim kommune må i de fleste av disse tilfellene komme på en befaring for å se på tilstanden og helheten i området til den aktuelle vegetasjonen/treet før vedtak fattes.

Skjema for søknad/henvendelse om trær

Nyttige lenker om trær:

http://www.norsk-trepleieforum.org

http://www.treetsvenner.no

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css