Hjem Bygg, kart og eiendomProsjektering anleggVeileder til søknadsskjema

Veileder til søknadsskjema

Veiledning til skjema:

Det er ikke mulig å lagre skjemaet undervegs. Opplysningene som skal inn i skjema bør derfor gjøres klar før utfylling.

Søker blir kontaktet av saksbehandler innen 3 uker etter at søknaden er sendt inn. Behandlingstid vil avhenge av kompleksitet og omfang på tiltaket.

Søknad om teknisk plangodkjenning kan omfatte flere fagområder der prosjektering kan skje til ulik tid. Tiltakshaver avgjør selv om det er mest hensiktsmessig å sende særskilte søknader om plangodkjenning for hvert fagområde eller samlet søknad. Tiltakshaver må sørge for at planarbeidet koordineres mellom rådgiverne. Rådgivere for de respektive fagområdene kan sende inn særskilte søknader om plangodkjenning for det enkelte fag på vegne av tiltakshaver. Svar på plangodkjenning/ godkjenningsbrev sendes til den som oppgis som søker i søknadsskjemaet med kopi til tiltakshaver.

Følgende skal oppgis i søknadsskjemaet:

 • Adresse og bruksareal for utbyggingstiltaket. (Ved utbygging av store områder i flere byggetrinn oppgis bruksareal for det aktuelle byggetrinn/ tiltak som omfattes av søknaden).
 • Opplysninger om tiltakshaver med organisasjonsnummer, kontaktperson og adresse, e-post adresse og telefon, inklusive faktureringsadresse.
 • Fagområder som søknaden omfatter
 • Opplysninger om rådgiver med kontaktpersoner for de ulike fagområdene, adresse, telefon, e-postadresse.
 • Kort beskrivelse av tiltaket
 • Referanse til reguleringsplan (reguleringsplannummer)
 • Referanse til utbyggingsavtale eller annen avtale (saksnummer)
 • Opplysninger om søker, kontaktperson og adresse, e-postadresse, telefon

Følgebrev og dokumentasjon i tilknytning til søknaden lastes opp som vedlegg. Følgende vedlegg skal legges ved. NB! Alle vedlegg skal være PDF:

 • Søknadsbrev
 • Dokumentliste (inklusive tegningsliste)
 • Tegninger/ plandokumenter

Dokumentliste skal inneholde alle tegninger, rapporter, beskrivelser eller annen dokumentasjon som er relevante for godkjenningen. Kommunale normtegninger som er aktuelle skal gå fram av tegningslista.

Sist oppdatert: 13.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006