Kreft

Kreft

Kreftkoordinator                                  Fatigue etter kreft

Fatigue etter kreft

Kurset er for deg som

 • har vedvarende utmattelse etter kreft
 • har avsluttet kreftbehandling for over ett år siden
 • opplever en endret og utfordrende hverdag etter avsluttet kreftbehandling
 • er 18-70 år

Bakgrunn

Fatigue er en av de hyppigste senfølgene etter kreft og kreftbehandling. Fatigue beskrives som en opplevelse av å være trøtt, sliten og mangle energi. Mange sliter også med nedsatt hukommelse og dårlig konsentrasjon. Å planlegge aktivitet, akseptere og mestre stress er faktorer som kan hjelpe. Fysisk trening har vist seg å redusere kreftrelatert fatigue for mange.

Kurset bygger på kognitive teorier, ACT (acceptance and commitment therapy) og avspenning, kombinert med fysisk aktivitet. Erfaringskunnskap og sosial støtte vektlegges.

Samlingene vil ha korte sekvenser og hyppige pauser, slik at alle skal ha mulighet til å delta. Kursledere er fysioterapeuter og kreftkoordinator, og i tillegg deltar brukerrepresentant.

Tema

 • mestring – en prosess
 • hvordan kan utmattelse forstås?
 • aksept og aktivitetsbalanse
 • verdier
 • mentale strategier
 • mestringsstrategier
 • veien videre
 • pårørendekveld

Sitat fra tidligere deltaker:
"Kurset har vært nyttig! Jeg har sakte, men sikkert, blitt mer bevisst på hva som gir og hva som tar energi i hverdagen"

Praktisk informasjon

Kurset består av teorisamlinger og tilpasset fysisk aktivitet. Vi forutsetter at du deltar på begge dagene. Kurset er gratis.

Kursdatoer

07. mars, 14. mars, 21. mars, 11. april, 18. april, 25. april, 9. mai.

Oppmøte
Olavsgården, Thoning Owesens gt. 20

Pris
Kurset er gratis.

Ved å bestille time settes du opp til en avklarende samtale med kursleder i forkant av kursets oppstart:

Bestill time

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et samtaletilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende.

Kreftkoordinator kan blant annet hjelpe deg med dette:

 • svare på spørsmål om kreft, behandling, bivirkninger eller seneffekter
 • være en som kan lytte til historien din, en som du kan snakke med om det som opptar deg
 • gi råd om hva og hvordan du kan fortelle barna om kreftsykdommen
 • snakke med deg om alle tankene du strever med, hva er vanlig, hva er "normalt"?
 • navigere mellom fastlege, sykehuset, hjemmetjeneste, rehabiliteringsinstitusjon eller annen institusjon
 • veilede og støtte pasienter og pårørende i tiden etter kreftbehandling og ved seneffekter etter behandling
 • gi deg en oversikt over relevante tilbud og tjenester, som treningsgrupper og lærings- og mestringstilbud

Bestill time for samtale med kreftkoordinator:

Bestill time

Sist oppdatert: 31.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004