Hjem Helse og omsorgTilrettelagte aktivitetstilbud

Tilrettelagte aktivitetstilbud

Bålpanne med mennesker i bakgrunn

Deltakelse i aktiviteter sammen med andre fremmer helse, livsglede og trivsel.

Trondheim kommune har lagt til rette ulike former for sosiale møteplasser for seniorer som har behov for transport og noe assistanse til å være med på aktiviteter. Aktivitetene legges opp etter deltakernes ønsker og interesser. Du kan oppleve variasjon og mangfold gjennom kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet som trening/trim, bowling, turer, uteaktiviteter, matlaging/baking, spill, musikk, dans og nyte hyggelige måltid i godt selskap.

Søke om plass

Kontaktinformasjon

Kommunens helse- og velferdskontor behandler søknad om plass.

Åpningstid

Kan variere ved det enkelte senter, som regel mellom 09.00-15.00, noen senter har også ettermiddag/kveldsåpent.

Transport

Foregår med Trøndertaxi og Livsglede-sertifisert sjåfør.

Om du bor i nær avstand til senteret kan du eventuelt få følge til å gå.

Du kan også ordne privat skyss.

Hva koster en plass

Egenandel per dag i dagopphold er kr. 186.

Betalingsfritak

Gis ved sykdom som varsles på forhånd eller samme dag.

Ved opphold i institusjon.

Ved annet fravær som varsles minimum 2 dager på forhånd og før kl. 11.00, betales dagsats kr. 85,-.

Si opp plassen

Du har 14 dagers oppsigelsesfrist. Som hovedregel betales dagsats i oppsigelsestiden.

Byneset aktivitetssenter

Dette er et tilbud til deg som bor hjemme og som ønsker et utvidet innhold i hverdagen. Her kan du være med på ulike aktiviteter, trening, sosialt samvær, turer med mer. I tillegg er det i løpet av året mange kulturelle innslag som du kan få delta på. Byneset aktivitetstilbud har svært fin uteområder som benyttes så mye som mulig.

Det er selvfølgelig lov til å komme med ønsker og innspill på aktiviteter som du ønsker å delta på.

Persaunet aktivitetssenter

Mennesker som spiller skotthyllMennesker som sykler på spinningsykkelMann som klipper en busk

Er en møteplass og aktivitetsarena for deg som har en demenssykdom, eller annen sykdom, skade som gir kognitiv svikt som har behov for trening og aktivitet for å styrke egen helse og livskvalitet.

Vi legger til rette for aktiviteter ut fra den enkeltes interesser og vaner med fokus på friskliv og mestring av hverdagsaktiviteter.

“Aktivitetsmenyen” avhenger av hva du har lyst og interesse til å delta på/bidra med. Vi ønsker å følge med i tiden og ta i bruk nye muligheter. “Har du en ide/ønske om aktiviteter så si ifra. Kanskje har du en hobby eller interesse du kan dele med andre? “

Senteret har 40 plasser fordelt på 3 dager i uka, tirsdag, torsdag og fredag for deltakere 65+år i tidlig fase/moderatfase av demenssykdom og 28 plasser fordelt på 2 grupper mandager og en på onsdager for deltakere 20 + år som har kognitive utfordringer og vansker med å være i ordinær jobb.

Adresse og kontakt

Kristine Bonnevies vei 20, Persaunet helse- og velferdssenter.

 • Siv Mossing, vernepleier, tlf. 46 91 78 63
 • Lisbeth Mari Larsen, ergoterapeut, tlf. 46 93 66 14
 • Eskild Lundgård, ergoterapeut, tlf. 46 94 35 74
 • Marit Skjørstad, hjelpepleier tlf. 47 67 15 81
 • Solveig Fredriksen, enhetsleder tlf. 94 13 01 35
Dagsrytmen og aktivitetene

følger en passende balanse mellom aktivitet og hvile og med utgangspunkt i den enkeltes vaner/interesser.

Eksempel: Transport med bil eller gå, ta buss til Persaunet, noen forbereder dagens frokost på dansk vis, ”morgenmat” har du kanskje hatt hjemme…

Vi deler oss inn i mindre grupper som driver med forskjellige ting som trening i gymsalen, ulike inneaktiviteter, turer i marka og nærmiljøet, drar på utstillinger, kulturelle opplevelser mm.

Vi spiser middag inne, eller ute på tur - vi har Lavvo.

Aktivitetene dokumenteres etter samtykke med den enkelte med bilder på Facebook-siden Persaunet aktivitetssenter.

Hver deltaker får også en daglig oversikt over aktiviteter og ukeplan måltider.

Pårørende

Vi ønsker å ha god kontakt med den enkelte deltakers pårørende. Nærmeste pårørende må gjerne delta når vi kommer på hjemmebesøk før oppstart på senteret. Alternativt at deltaker og pårørende besøker senteret for å bli kjent, eller gjerne begge deler i oppstarten.

Alle får sin primærkontakt ved senteret som har jevnlig kontakt med pårørende.

Vi inviterer pårørende til temasamlinger og sosiale treff sammen med deltakerne av og til gjennom året.

Samarbeid med andre

Vi har avtaler med NTNU om studenter og avtaler med frivillige slik at vi kan tilpasse aktiviteter i størst mulig grad ut fra den enkeltes interesser og behov. Videre samarbeider vi med ulike tjenester i kommunen ut fra den enkelte deltakers behov.

Vi har kontakt med ulike fagmiljø som NTNU, St. Olavs hospital, virksomheter i nærmiljøet, frivillige og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trondheim Demensforening.

Ressursgruppen vår

Består av 2 deltakerrepresentanter, 2 pårørenderepresentanter, og 2 representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trondheim Demensforening, våre fire medarbeidere, avdelingsleder og enhetsleder.

Formålet er systematisk brukermedvirkning i utvikling av senteret og aktivitetstilbudet.

Bålpanne med mennesker i bakgrunn

Ladesletta aktivitetssenter

Velkommen til fysisk aktivitet, mental stimulering og sosialt og trivelig samvær.

Eksempler på hva vi driver med:

Allsang, høytlesning/tema, nyheter, samtalegrupper, film - og foto på storskjerm, kryssord på storskjerm, boccia, stigegolf, rebus-løype i hagen, gåturer i nærmiljøet, bowling, curling, shuffleboard, gjenoppdage steder ved hjelp av VR briller/film, sykling med film fra kjente lokale sykkelruter. Klessalg, frisør, fotpleie. Trim og trening gruppevis og individuelt opplegg. Utflukter, handleturer, deltagelse på kulturtilbud. Du kan også få innføring i bruk av internett.

Vi har 16 plasser på dagtid mandag - fredag, 12 plasser på ettermiddag tirsdag og torsdag og 12 plasser en lørdag i måneden.

Ettermiddagstilbudet er tilrettelagt for personer med demens og andre som ønsker et tilbud senere på dagen.

Frokost og middag eller middag og kveldsmat inngår i tilbudet.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Ring oss på telefon: 72 54 88 36

Mandag, onsdag, fredag: 08.00-15.30

Tirsdag og torsdag: 08.00-19.00

Valentinlyst aktivitetssenter

Valentinlyst har 4 ulike tilbud for hjemmeboende seniorer. Minna, Solsikken, Valmuen og oppsøkende tilbud med utgangspunkt der du bor.

Du blir hentet hjemme og kjørt til og fra aktivitetstilbudet. Du møter et trivelig miljø og kan spise to fullverdige måltider i fellesskap med andre. Oppholdet er basert på vedtak fra helse- og velferdskontor. Du betaler en egenandel i henhold til Trondheims kommunes satser. Måltider og transport er inkludert i egenandelen.

Kontaktinformasjon

Adresse: Anders Estenstads veg 7, 7046 Trondheim

Vi er tilgjengelig på telefon mandag-fredag 08.00-15.30.

 • Minna: 72 54 12 96
 • Solsikken: 72 54 12 97
 • Valmuen: 72 54 12 95 / 94

Minna

Et aktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.

Aktivitetstilbudet har åpent alle hverdager og gir tilbud til 11 brukere per dag . Ettermiddagstilbud på onsdager og torsdager 14.00-19.00 gir tilbud til 8 brukere per dag.

På aktivitetstilbudet kan du være med på ulike aktiviteter både individuelt og i gruppe. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, fysisk aktivitet, mental og sosial stimulering.

Aktiviteter

Mandag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Diverse spill, bingo

Tirsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bowling

Onsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Form. aktiv
 • Baking

Onsdag kveld sommer

 • Hagearbeid
 • Turer i nærmiljøet
 • Diverse spill
 • Trim

Torsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bowling

Torsdag kveld sommer

 • Hagearbeid
 • Turer i nærmiljøet
 • Diverse spill
 • Trim

Fredag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Sang/musikk/dans

Vi har også aktiviteter som er relatert til høytider, årstid, idrettsarrangement, ulike temauker mm. Felles underholdning på enheten, blant annet i regi av den kulturelle spaserstokken, samt gudstjeneste / andakt for de som ønsker det.

Solsikken

Et aktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.

Aktivitetstilbudet har åpent alle hverdager og gir tilbud til 11 brukere per dag. På aktivitetstilbudet kan du være med på ulike aktiviteter både individuelt og i gruppe. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, fysisk aktivitet, mental og sosial stimulering.

Aktiviteter

Mandag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bowling

Tirsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Form.akt
 • Baking

Onsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bingo

Torsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Diverse spill/kryssord

Fredag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Sang/musikk/dans

Vi har også aktiviteter som er relatert til høytider, årstid, idrettsarrangement, ulike tema-uker mm. Felles underholdning på enheten, blant annet i regi av den kulturelle spaserstokken, samt gudstjeneste / andakt for de som ønsker det.

Valmuen

Et aktivitetstilbud til personer som ikke har en demenssykdom.

Valmuen gir tilbud til 18 brukere per dag. Ettermiddagstilbud onsdager fra 14.00-19.00 gir tilbud til 10 brukere per dag. På Valmuen kan du bli med på ulike aktiviteter i gruppe, men også individuelt som f.eks. egentrening (trappe/gåtrening) både i og utenfor senteret. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, trening (fysisk aktivitet/mental stimulering), sosialt samvær og kulturtiltak m.m. noe som er med på å gi positive opplevelser og en helsegevinst.

Aktiviteter

Mandag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz, kryssord, diverse spill

Tirsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz
 • Allsang
 • Diverse spill

Onsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz
 • Allsang
 • Diverse spill

Onsdag kveld

 • Trim/gåturer inne/ute
 • Quiz
 • Diverse spill

Torsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz

Fredag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Spill/litteratur
 • Dans

Vi har også aktiviteter som er relatert til høytider, årstid, idrettsarrangement, ulike tema-uker mm. Felles underholdning på enheten, blant annet i regi av den kulturelle spaserstokken, samt gudstjeneste / andakt for de som ønsker det.

Aktivitetstilbud i hjemmet

Byomfattende aktivitetstilbud for de som har behov for individuelt tilrettelagt tilbud. Denne tjenesten administreres ut fra Minna aktivitetstilbud for seniorer. De som får tjenesten må ha en demensdiagnose eller påvist kognitiv svikt. Yngre personer med demens prioriteres. Vår aktivitet har fokus på den enkelte brukers interesser og behov. Vi vektlegger fysisk aktivitet, mental og sosial stimulering. De fleste får tilbud om 2,5-3 timer per uke. Tilbudet foregår med utgangspunkt i den enkeltes hjem. Det er i dag 20 personer som har dette tilbudet i løpet av en uke.

Sommervollen aktivitetstilbud

Sommervollen er et aktivitetstilbud for hjemmeboende seniorer, hovedsaklig fra Ila og Ilsvika, men også fra byen for øvrig. Vi er organisert under Nidelven hjemmetjeneste og holder til i Ilsvika, Mellomila 82 (i første etasje i Ilsvika helse- og velferdssenter).

På onsdager har vi åpen dag, fra kl. 09.00-14.00. Alle som ønsker det er velkommen på onsdager! Dere kan få kjøpt kaffe med noe godt til.

De andre ukedagen er for brukere som har vedtak fra helse- og velferdskontoret. Lørdag og søndag er det stengt.

Ansatte

Vi er to medarbeidere som jobber her. Inger Lise er utdannet hjelpepleier og Bente er ergoterapeut. Vi ønsker å bidra til at dere får en fin dag på aktivitetstilbudet.

Hvordan komme seg hit?

Bor du i nærheten av Sommervollen kan vi komme å hente meg.

Du kan eventuelt ordne deg privat skyss, eller vi kan ordne med skyss via Trøndertaxi.

Aktiviteter

Vi tilbyr aktiviteter som er tilpasset din form og det du liker å holde på med. Hvis du ønsker vil vi høre din livshistorie slik at vi kan legge opp til aktiviteter som passer deg. Vi drar på utflukter og er med på arrangement gjennom Kulturenheten i Trondheim kommune. Les mer om Den kulturelle spaserstokken. Aktivitetene foregår i hovedsak mellom kl. 09.00-14.00.

Eksempler på aktiviteter kan være:

 • turer ute
 • fysisk aktivitet
 • fortellinger fra gamle dager
 • baking eller plantestell
 • bingo
 • underholdning
 • musikk
 • avislesing
Kontaktinformasjon

Du når oss på telefon 46 84 22 57 og 46 81 78 99.

Alette Beyer aktivitetssenter

Kontaktinformasjon

Du finner oss på Munkvoll helse- og velferdssenter, Selsbakkveien 28, 7027 Trondheim.

Kontakt oss på telefon 90 14 90 68.

Sist oppdatert: 20.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006