Hjem Helse og omsorgHelsestasjonFalkenborg helsestasjon

Falkenborg helsestasjon

Bilde av bygget i Peder Falcks vei 31

Kontakt Falkenborg helsestasjon

Se kart

Aktuelle nyheter

På grunn av sykdom vil telefonen i perioder være stengt, dette fordi sekretær må prioritere barn som kommer på timer. Vi ber dere sende en mail istedenfor, vi besvarer denne så fort som mulig. Beklager dette.

Åpningstider

Mandag - torsdag kl. 8.30 - 15.00. Fredager etter avtale.

Telefon: 480 55 100.

Telefontider: Mandag - fredag kl. 08.30-10.00 og fra 13.00-14.00.

I perioder, selv i telefontid, vil telefonen kunne være ubetjent. Send oss en e-post og vi vil svare fortløpende, falkenborg.helsestasjon@trondheim.kommune.no

NB! E-post skal ikke inneholde sensitiv informasjon.

Tjenester

Jordmor: Gravide i Østbyen følges opp ved  BFT Østbyen helsestasjon 

Les mer om Jordmortjenesten

Helsestasjon 0-5 år: Falkenborg helsestasjon yter helsetjenester til alle barn mellom 0-5 år og deres familier i Østbyen. Vi er en gratis tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med jordmødre, psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt syk, må dere henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. 

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

Hjemmebesøk og timebestilling

Vi mottar elektronisk melding fra barselavdelingen når dere har fått barn. Innen to virkedager vil helsestasjonstjenesten ta kontakt, og avtaler tid for hjemmebesøk. Videre timeavtaler tildeles fra gang til gang. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, avtales dette individuelt.

Ved behov for oppfølging mellom det som er avtalt, må dere ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.
Åpen veietime for barn mellom 0-3 måneder

Mandager kl. 13.15-14.15 er det åpen veietime. Om du er usikker på om barnet har gått nok opp i vekt kan du komme uten avtale. En helsesykepleier er tilgjengelig for å se på vekten. Da det er stor pågang denne timen må dere ved andre bekymringer enn vekt, ta kontakt per mail eller telefon for timebestilling.

 

Informasjon om forsinkelser ved innkallelse til 2 og 4 års konsultasjoner.

Trondheim kommune, Østbyen bydel har ikke klart å tilby 2- og 4-års konsultasjoner til riktig tid. På grunn av ressurssituasjonen har vi prioritert de aller minste barna. Det vil i perioder være forsinkelse på 2- og 4-års konsultasjoner.

Vi kaller inn fortløpende ved ledig kapasitet. Ta kontakt ved bekymring vedrørende barnet, for prioritert time. Vi gjør oppmerksom på at dere kan bli satt opp på time til en annen helsesykepleier, enn deres faste helsesykepleier.

Oversikt over faste helseundersøkelser 0-5 år inkludert vaksinering
 •  Hjemmebesøk til nyfødte inkludert vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 •  4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 •  6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 •  3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 •  4 måneder gruppe med helsesykepleier
 •  5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 •  6 måneder hos helsesykepleier og lege
 •  8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier 
 •  2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 •  4 år individuell hos helsesykepleier 

Trondheim kommune er i gang med hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, som et prøveprosjekt. Målet er at flest mulig skal få dette tilbudet etter hvert.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Parkering

Det er begrenset med gratis parkering rundt bygget. Det er parkeringskjeller i bygget med parkeringsautomat 15 kr/t (Bruk P-app). Det er mulighet for 2 timer gratis parkering på Sirkus shopping. Flere busser har stopp ved Sirkus shopping, med kort gangavstand til helsestasjonen.

Det er vognparkering oppe på helsestasjonen i 4. etasje. 

Barselgrupper

Barseltreff arrangeres kl 13:30 rett etter timen til 4 ukers gruppekonsultasjonen 

Kirkens Bymisjon driver Trofast barselgruppe for minoritetsspråklige og deltagere i INN. De ønsker norskspråklige barselvenner. Les her om barselvenner.

Trondheim kommune har tilbud om åpne barnehager for foreldre eller andre omsorgspersoner som er hjemme med barnet. 

Ammeveiledning

Helsestasjonen er godkjent ammekyndig helsestasjon av Nasjonalt kompetansetjeneste for amming. Alle helsesykepleiere kan gi ammeveiledning. I tillegg har tre helsesykepleiere videreutdanning i ammeveiledning. Vi samarbeider tett med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital.

Nyttige informasjonsbrosjyrer

Nyttig for hjemmebesøket

Barseltid  St.Olavs sin informasjonsside om barseltiden og det nyfødte barnet.

Forstå babyen signaler og behov en artikkel og filmsnutt.

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (film)

Det premature barnet. Når utskrivelsen nærmer seg

Bilde av forsiden til brosjyren om fødselsdepresjon

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

forside hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn

Ammefilmen "bryst er best"  

Såre brystknopper? se denne filmen om hvordan hjelpe barnet å få et godt sugetak(engelsk)

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling 

Home Start familiekontakten

 

Godt Samliv kurs for førstegangsforeldre: For spørsmål  ta kontakt med kurskoordinator Nurcan Akat, telefon 91672265, nurcan.akat@trondheim.kommune.no.

Utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren barns føtter

Barns føtter 

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling 

Bilde av filmen om barns motoriske utvikling

Film om motorisk utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling

Se hva jeg-ser, om barnets sosiale utvikling 

 

Forstå barnets utvikling 0-4 år

Samspill

 Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

 Bilde av startsiden for filmen i trygge hender

I trygge hender (film om hjernens utvikling)

 

Bilde av forsiden til brosjyren psykiske reaksjoner i svangerskap og barselstid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid 

 Bilde av forsiden til brosjyre om alkohol

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet 

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til. Nettside om alkoholbruk og samvær med barn 

Gode råd om foreldres mobilbruk og samspill med barnet

Bilde av forsiden til brosjyren om små barn og skjermbruk

Små barn og skjermbruk og en mer omfattende veileder Små barn og skjermbruk.

Tannhelse

Bilde av startsiden for filmen om tannhelse

Film om tannhelse (ulike språk)

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann

Puss, puss fra første tann

 

Lenke til tannbrosjyren på andre språk

Amming/ Ernæring/ Kosthold

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn

Bilde av forsiden til informasjonsbrosjyren om vitamin D

Vitamin D-dråper 

Bilde av forsiden til brosjyren hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn, noen råd den første tiden

Ammefilmen bryst er best

Bilde av forsiden til brosjyren helsedirektoratets kostråd

 Helsedirektoratets kostråd 

Vaksinasjon

Bilde av forsiden til brosjyren barnevaksinasjonsprogrammet

Om barnevaksinene Informasjonsflyer til foreldre

Bilde av nettsiden til folkehelseinstituttet om barnevaksiner

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Søvn

Søvn hos sped-og småbarn(filmsnutt fra norsk psykologforening)

 

Foreldrehverdag/BUFDIR om søvn

 

Utfyllende informasjon om søvn fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Ulykkesforebygging og sikkerhet i hjemmet

 Bilde av forsiden til brosjyren når barnet skader seg

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp

Bilde av forsiden til brosjyren sjekkliste for boligen

Sjekkliste for boligen

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet 0-6-måneder

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet 6 måneder til 2 år

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd-2 år

Bilde av forsiden til brosjyren forgiftninger kan unngås

Forgiftninger kan unngås

Bilde av forsiden til brosjyren trygt sovemiljø for spedbarnet

Trygt sovemiljø

Bilde av forsiden til plakaten når ulykken er ute

Giftplakat

Bilde av nettsiden til trygg trafikk og sikring av barn i bil

Trafikksikkerhet

Bilde av forsiden til brosjyren brannsikkert hjem

Brannsikkert hjem

Anbefalinger om jodtabletter hjemme!

Ulike foreldrebrosjyrer kulde, reise, sykdom, tørr hud,sol samliv mm

Bilde av forsiden til brosjyren barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste ved samlivsbrudd

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har ørebetennelse

Når barnet ditt har ørebetennelse

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har feber

Når barnet ditt har feber

 Bilde av forsiden til tekstark om barn og kulde

Barn og kulde

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd for god reise

Gode råd for god reise

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om barn og sol

Solbeskyttelse.

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om uro og gråt

Kolikk

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om forstoppelse

Forstoppelse

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om bleieutslett

Bleieutslett

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har puss i øyet

Puss i øyet

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har tørr hud

Tørr hud

 4 ukers gruppe

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (film)

 Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

Bilde av nettsiden til folkehelseinstituttet om barnevaksiner

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Bilde av nettsiden om bekkenbunn og øvelser

Bekkenbunnstrening (informasjonsfilm)

Bilde av nettsiden til litt sint.no

Littsint.no, nettside om sinnemestring

 

4 måneders gruppe

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann

Puss, puss fra første tann (pdf)

 Bilde av forsiden til brosjyren om alkohol

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren om foreldrerollen alkohol og andre rusmidler

Foreldrerollen, alkohol og andre rusmidler (pdf)

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til, om alkoholbruk og samvær med barn 

Mobilbruk kan påvirke din kontakt med barnet

Søvn hos sped-og småbarn(filmsnutt fra norsk psykologforening)

 

Foreldrehverdag/BUFDIR om søvn

8 måneders gruppe

Bilde av trygghetssirkelen

Bilde av forsiden til brosjyren sjekkliste for boligen

sjekkliste for boligen (pdf)

 Bilde av forsiden til brosjyren planter og forgiftninger

Planter og forgiftninger (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet skader seg

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn (pdf)

Bilde av forsiden til plakaten når ulykken er ute

Giftplakat (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren forgiftninger kan unngås

Forgiftninger kan unngås (pdf)

 Bilde av forsiden til brosjyren barns føtter

Barns føtter

Engelsk informasjon

Bilde av forsiden til brosjyren om barnevaksinasjonsprogrammet på engelsk

Vaccination

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter på engelsk

What should you do when your baby is crying?

Breastfeeding the movie "Breast is best"

Bilde av forsiden til brosjyren building a happy baby

Building a happy baby

Bilde av forsiden til brosjyren caring for your baby at night

Caring for your baby at night

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling på engelsk

Motor development in children

Bilde av forsiden til brosjyren om vitamin D på engelsk

Vitamin D-drops

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet på engelsk

Childrens environment and safety

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling på engelsk

Look what i see, social development

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann på engelsk

Care and clean, first teeth

Bilde av nettsiden happy teeth

Happy teeth

Bilde av startsiden for filmen in safe hands

In safe hands

Bilde av nettsiden littsint.no på engelsk

Anger management for parents

 

Home Start

 

 

Nyttige lenker for småbarnsforeldre

 Lenker til nettsider med trygge kilder.

Folkehelseinstituttet om barnevaksinasjon

 

Helsestasjonstjenesten: Artikler om barnets utvikling, søvn, ernæring etc.

 

Ammehjelpen

 

Foreldrehverdag.no Bufdir sin nettside med tips og råd om foreldreskap, basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP

Utfordringer i samlivet/ Parkonflikter se Bufdir sin side familievernet

 

Amming: oppbevaring, tilbereding + brosjyrer om amming på ulike språk

 

Morsmelkerstatning

 

Matportalen om ernæring til barn

 

Kunnskapsbank om det premature barnet

 

Tryggmammamedisin.no: om trygg medisinbruk under amming

 

Barnevakten.no: om barn og medier

 

Statens strålevern om solbeskyttelse

 

Giftinformasjon

 

Tryggtrafikk om sikring av barn i bil

 

Voksne for barn.no: Artikler med gode råd rundt barns utvikling

 

Barn og kulde

Retningslinjer helsestasjonen jobber ut fra: Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, helsestasjon 0–5 år

Ansatte ved Falkenborg

Helsesykepleiere

Karen Sofie B. Strømsnes
Inger Synnøve Schei
Ann-Magrit Lona
Tove Mette Johansen
Bente Lorentzen
Tonje Lervold
Annicken Wæraas
Yvonne Lauten Tveit
Anne Kjeldstad
Hanne Mosand Bliksås
Mia Falk-Larsen
Inger Marie Østhus
Ida Lyng Northug
Tonje Gagnat

Sekretærer

Anne Lise Ellefsen
Karin Petra Thrana
Hilde Skaar
Marthe Hansen sykepleier 

Leger

Flere av kommunens fastleger jobber ved helsestasjonen. De samarbeider med helsesykepleier under helseundersøkelse ved seks uker, seks måneder, ett og to år.

Kristine Pape
Navjeet Gill
Ellen Judith Kjølstad
Andrea Berstad
Stine McAdam Nord
Mari Olsen

 
Kontaktinfo

Sist oppdatert: 22.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006