Hjem Helse og omsorgHelsestasjonKlæbu helsestasjon

Klæbu helsestasjon

Kontakt Klæbu helsestasjon

Se kart

Aktuelle nyheter

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Hei alle sammen.

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi vil følge opp gravide, de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging. Det er svært viktig at vi vaksinerer under koronautbruddet, dette for å unngå at andre sykdommer skal blusse opp.

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Har barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller mail

 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 

Alle som IKKE skal møte vil få beskjed pr sms eller digipost. Så har du ikke hørt noe, skal du møte.

Følg med på din helsestasjons nettside og Facebook-siden til Trondheim helsestasjon for fortløpende informasjon.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier send en mail til din helsestasjon, merk mailen med til jordmor eller til helsesykepleier. Disse besvares fortløpende.

For spørsmål om korona, kontakt koronatelefonen 

Før du kommer, les:

Informasjonsbrev til besøkende på helsestasjonen

 

Mer informasjon rettet mot gravide: 
 • Gravide med symptomer eller påvist covid-19 må ta kontakt på telefon før timen for å avklare en eventuell endring av møtetidspunkt og vurdering med tanke på om de skal komme inn til kontroll.
 • Alle gravide må komme alene, vi beklager dette sterkt, men dette for å redusere smittefaren.
 • Flere av dere vil få telefonkonsultasjon, du vil da få beskjed. 

 • Det er kun det nødvendigste som blir utført og konsultasjonen vil vare maks 15 minutter.
 • Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.

Mer informasjon rettet mot foreldre og barn: 

Helseundersøkelser som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre og mange blir tilbudt telefonkonsultasjoner i stedet for oppmøte. Alle nødvendige undersøkelser blir utført og alle får time til vaksinering.

 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet. 

 • Ta med egen leke da alle våre er fjernet.

 • Legeundersøkelser blir tilbudt kun til 6-ukere og barn med spesielle behov.

 • 6 ,10 og 18 måneder er telefonkonsultasjon.

 • 2 og 4 år er utsatt.
 • Alle barn i risiko og under spesiell oppfølging beholder timer.

 

Ofte stilte spørsmål om timer på helsestasjon under koronautbrudd

Hvorfor er timen min avlyst og når får jeg ny time?

For å redusere smittespredning kan vi ikke ha mange på helsestasjonen samtidig og driften vår er redusert. Helsedirektoratet gir føringer for hvilke konsultasjoner vi på helsestasjonen skal prioritere.

Gravide: Din jordmor vil avtale individuell oppfølging utfra din helsesituasjon.

Barn: De minste barna mellom 0-6 måneder er en prioritert gruppe sammen med de som skal vaksineres. Barn som skal til 6 mnd, 10 mnd, 18 mnd vil få tilbud om en telefonkonsultasjon inntil videre. 2 år og 4 år er utsatt.

Barn med sykdommer eller funn som gjør det nødvendig å komme på time vil beholde sine timer. Du vil få informasjon via digipost når du får ny time, per i dag vet vi ikke når dette blir. Har dere en bekymring for barnets utvikling. Ta kontakt! Mye kan avklares over telefon.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time for å snakke med en helsesykepleier eller jordmor?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud og vi gjennomfører telefon og videokonsultasjoner. Kontakt oss på mail eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor. Dersom spørsmålene dine gjelder koronavirus bruk de informasjonskanalene som er opprettet: se her for kontaktopplysninger og hva du skal gjøre om du tror du er smittet. informasjonsside

Skal jeg komme til oppsatt time på helsestasjon?

Dersom du har time og ikke har fått annen beskjed, skal du møte som avtalt. Noen av dere vil få en sms om at oppmøtetimen er avlyst, men at dere vil bli oppringt for telefonkonsultasjon.

Er det trygt å komme på time på helsestasjonen?

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Ingen ansatte med luftveisinfeksjon er på jobb. Helsepersonell har også forbud mot reisevirksomhet og frarådes å reise kollektivt. Dette forholder vi oss til for å begrense smittespredning. Ansatte er instruert i smittevern, vi utfører håndvask mellom hver konsultasjon. Vi deler ingen leker og det er lavt antall personer på venterom. Vi holder en avstand på 1 m der vi kan, men må komme tettere på under vaksinering. Konsultasjonene er korte. Ditt ansvar er å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon/mail så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Nyfødte er de som er høyest prioritert på helsestasjonen. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-barselavdelingen. Vi gjennomfører dessverre ikke hjemmebesøk i denne tiden. Er du og din familie friske vil dere kunne komme på barselbesøk på helsestasjonen. Dersom dere har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet. Ta kontakt med din helsestasjon om du har spørsmål eller bekymringer rundt barnet ditt om du ikke har hørt noe fra oss.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Mye av oppfølgingen kan gjøres via telefon eller videokonsultasjon, men gravide, de aller minste barna og de som skal ha vaksiner settes opp på time. Dersom du har fått time på helsestasjonen er det fordi du er i en prioritert gruppe og det vurderes nødvendig med helseundersøkelse av deg eller barnet ditt. Nyfødte og 6 ukers babyer skal undersøkes for underliggende sykdommer som ikke alltid oppdages av foreldre.  Vi undersøker for hjertesykdommer, hoftefeil, øyesykdommer mm. Dette er sykdommer som bør oppdages så tidlig som mulig. Dersom det er time for vaksinering, fraråder vi å utsette denne såfremt dere er friske. Det er viktig å vaksinere barnet som vanlig, dette for å unngå at andre sykdommer som kikhoste, meslinger og rotavirusinfeksjoner blusser opp og belaster helsetjenestene unødvendig i den tiden vi er i.

Når skal jeg ikke komme på helsestasjonen?

Dersom du svarer JA på følgende spørsmål skal du IKKE komme på oppsatt time.

1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?

Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

2. Har du vært utenfor Norge de siste 14 dagene?

Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

3. Har du symptomer fra luftveiene? Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet. 

Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp. 

Jeg har spørsmål om min helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte, sykdom og om du skal testes finnes det flere steder å henvende seg. Se her for mer informasjon om hvor du kan henvende deg.

Hvor finner jeg råd om korona til gravide og ammende?

Råd til gravide og ammende

Hvor finner jeg råd til foreldre, barn og unge?

Råd til foreldre, barn og unge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om endringer for timer til jordmor

Klæbu helsestasjon ble fra 1.januar 2020 en del av Barne og familietjenesten i Heimdal bydel. I nye Trondheim kommune er alle jordmødre samlet ved den største helsestasjonen i hver bydel, for bedre tilgjengelig tjeneste og større fagmiljø. Jordmødre i Heimdal bydel vil derfor være samlet på Saupstad helsestasjon

Fra 1. april 2020 må gravide kontakte Saupstad helsestasjon for å få time til jordmor. Ved ønske vil det fortsatt være slik at tidligere jordmor tilknyttet klæbu, i stor grad vil følge gravide gjennom svangerskap og tidlig barseltid. Når barnet er født vil det bli oppfølging av helsesykepleiere ved Klæbu helsestasjon. 

Jordmor vil forøvrig være på Klæbu helsestasjon en dag per uke for å ivareta de som har vansker med å forflytte seg til Saupstad.

Telefonnummer: 72 54 79 70

Klæbu helsestasjon er nå en del av helsestasjonstjenester i Trondheim kommune. Velkommen til alle familier.

Åpningstider 0-5 år

Mandag - fredag kl 08.30-14.00 ved timeavtaler.

Åpen helsestasjon onsdager kl 12.30-14.

Enkelte fredager kan helsestasjonen være stengt på grunn av møter.

Sentralbord helsestasjon, telefon 977 72 852 (mandag og tirsdag)

Helsesykepleier Kristin Berg: 928 054 50 (alle hverdager)

Helsesykepleier Turid A Johansen: 468 10 710 (mandag, tirsdag og torsdag)

HelsesykepleierTone Postholm: 907 90 146 (tirsdager)

Tjenester

Jordmor: Fra 1. april 2020 må gravide kontakte Saupstad helsestasjon for å få time til jordmor Eila Løvold. Se informasjon om endringene i jordmortjenesten øverst. 

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim 

Helsestasjon 0-5 år: Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i Klæbu

Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

Ansatte

Sekretær: Kerstin Danielsen
Jordmor: Eila Løvold
Helsesykepleiere: Kristin Berg, Turid A Johansen,Tone Postholm

Hjemmebesøk og timebestilling

Helsestasjonen sender timeinnkalling via digital postkasse. Vi oppfordrer våre brukere til å opprette dette. Se her for mer informasjon om tjenesten.

Hjemmebesøk: Vi mottar elektronisk melding fra barselavdelingen når dere har fått barn. Innen to virkedager vil vi ta kontakt for avtale om hjemmebesøk. Videre timeavtaler tildeles fra gang til gang. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, avtales dette individuelt.

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.

 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.

 • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.

 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.

Hva er helsestasjon 0-5 år?

Her kan dere lese om hvem vi er, hva vi gjør og beskrivelse av alle konsultasjoner anbefalt fra helsedirektoratet.

Oversikt over faste helseundersøkelser 0-5 år inkludert vaksinering i Trondheim kommune
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. (inkludert vekt og hodeomkrets)
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier 
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut 
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier 
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier 

Det pågår et prosjekt der noen vil få hjemmebesøk av jordmor 2-3 dager etter fødsel i tillegg til besøk fra helsesykepleier.

Ammeveiledning

Helsestasjonen er godkjent ammekyndig helsestasjon av Nasjonal kompetansetjeneste for amming og alle helsesykepleiere gir ammeveiledning. Fast helsesykepleier kan ved behov henvise deg til et byomfattende tilbud, der helsesykepleier med videreutdanning i ammeveiledning tilbyr utvidet ammeveiledning. Vi samarbeider tett med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital.

Barselgrupper

Invitasjon til barseltreff får dere på hjemmebesøket av helsesykepleier.

Kirkens Bymisjon driver Trofast barselgruppe for minoritetsspråklige og deltagere i INN. 

Trondheim kommune har tilbud om åpne barnehager for foreldre eller andre omsorgspersoner som er hjemme med barnet. 

Nyttige informasjonsbrosjyrer

Nyttig for hjemmebesøket

Barseltid Informasjonsside om barseltiden og det nyfødte barnet.

Forside på brosjyren 10 smarte tips

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

Forstå babyen signaler og behov en artikkel og filmsnutt.

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (film)

Det premature barnet. Når utskrivelsen nærmer seg

Bilde av forsiden til brosjyren om fødselsdepresjon

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

forside hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn

Ammefilmen "bryst er best"  

Gode råd ved såre brystknopper

Såre brystknopper? se denne filmen om hvordan hjelpe barnet å få et godt sugetak (engelsk)

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Home Start familiekontakten

Utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren barns føtter

Barns føtter 

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling 

Bilde av filmen om barns motoriske utvikling

Film om motorisk utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling

Se hva jeg-ser, om barnets sosiale utvikling 

Forstå barnets utvikling 0-4 år

Samspill

Babyens signaler og behov

 Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

 Bilde av startsiden for filmen i trygge hender

I trygge hender (film om hjernens utvikling)

Bilde av forsiden til brosjyren psykiske reaksjoner i svangerskap og barselstid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid 

 Bilde av forsiden til brosjyre om alkohol

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet 

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til. Nettside om alkoholbruk og samvær med barn 

Gode råd om foreldres mobilbruk og samspill med barnet

Bilde av forsiden til brosjyren om små barn og skjermbruk

Små barn og skjermbruk og en mer omfattende veileder Små barn og skjermbruk.

Tannhelse

Bilde av startsiden for filmen om tannhelse

Film om tannhelse (ulike språk)

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann

Puss, puss fra første tann. In other languages

Tannbrosjyren på andre språk

Amming/ernæring/kosthold

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn

Bilde av forsiden til informasjonsbrosjyren om vitamin D

Vitamin D-dråper 

Bilde av forsiden til brosjyren hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn, noen råd den første tiden

Ammefilmen bryst er best

Bilde av forsiden til brosjyren helsedirektoratets kostråd

 Helsedirektoratets kostråd 

Vaksinasjon

Bilde av forsiden til brosjyren barnevaksinasjonsprogrammet

Om barnevaksinene Informasjonsflyer til foreldre

Bilde av nettsiden til folkehelseinstituttet om barnevaksiner

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Søvn

Søvn hos sped-og småbarn(filmsnutt fra norsk psykologforening)

Foreldrehverdag/BUFDIR om søvn

Utfyllende informasjon om søvn fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Ulykkesforebygging og sikkerhet i hjemmet

 Bilde av forsiden til brosjyren når barnet skader seg

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp

Bilde av forsiden til brosjyren sjekkliste for boligen

Sjekkliste for boligen

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet 0-6-måneder

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet 6 måneder til 2 år

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd-2 år

Bilde av forsiden til brosjyren forgiftninger kan unngås

Forgiftninger kan unngås

Bilde av forsiden til brosjyren trygt sovemiljø for spedbarnet

Trygt sovemiljø

Bilde av forsiden til plakaten når ulykken er ute

Giftplakat

Bilde av nettsiden til trygg trafikk og sikring av barn i bil

Trafikksikkerhet

Bilde av forsiden til brosjyren brannsikkert hjem

Brannsikkert hjem

Anbefalinger om jodtabletter hjemme!

Ulike foreldrebrosjyrer kulde, reise, sykdom, tørr hud, sol samliv mm

Bilde av forsiden til brosjyren barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste ved samlivsbrudd

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har ørebetennelse

Når barnet ditt har ørebetennelse

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har feber

Når barnet ditt har feber

Forside på brosjyren gode råd og feber

Gode råd når barnet ditt har har feber

 Bilde av forsiden til tekstark om barn og kulde

Barn og kulde

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd for god reise

Gode råd for god reise

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om barn og sol

Solbeskyttelse.

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om uro og gråt

Kolikk

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om forstoppelse

Forstoppelse

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om bleieutslett

Bleieutslett

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har puss i øyet

Puss i øyet

 Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har tørr hud

Tørr hud

 4-ukers gruppe

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (film)

 Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

Bilde av nettsiden til folkehelseinstituttet om barnevaksiner

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Bilde av nettsiden om bekkenbunn og øvelser

Bekkenbunnstrening (informasjonsfilm)

Bilde av nettsiden til litt sint.no

Littsint.no, nettside om sinnemestring

4-måneders gruppe

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann

Puss, puss fra første tann (pdf)

 Bilde av forsiden til brosjyren om alkohol

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren om foreldrerollen alkohol og andre rusmidler

Foreldrerollen, alkohol og andre rusmidler (pdf)

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til, om alkoholbruk og samvær med barn 

Mobilbruk kan påvirke din kontakt med barnet

Søvn hos sped-og småbarn (filmsnutt fra norsk psykologforening)

Foreldrehverdag/BUFDIR om søvn

 

Gode råd om barn og feber

8 måneders gruppe

Bilde av trygghetssirkelen

Bilde av forsiden til brosjyren sjekkliste for boligen

sjekkliste for boligen (pdf)

 Bilde av forsiden til brosjyren planter og forgiftninger

Planter og forgiftninger (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet skader seg

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn (pdf)

Bilde av forsiden til plakaten når ulykken er ute

Giftplakat (pdf)

Bilde av forsiden til brosjyren forgiftninger kan unngås

Forgiftninger kan unngås (pdf)

 Bilde av forsiden til brosjyren barns føtter

Barns føtter

Engelsk informasjon (noen brosjyrer er også på andre språk)

Bilde av forsiden til brosjyren om barnevaksinasjonsprogrammet på engelsk

Vaccination. Here in other languages

Forside på brosjyren mat og måltider på engelsk

Food and meals for infants. Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter på engelsk

What should you do when your baby is crying?

Breastfeeding the movie "Breast is best" Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren building a happy baby

Building a happy baby

Bilde av forsiden til brosjyren caring for your baby at night

Caring for your baby at night

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling på engelsk

Motor development in children

Bilde av forsiden til brosjyren om vitamin D på engelsk

Vitamin D-drops. In other languages

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet på engelsk

Childrens environment and safety In other languages

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling på engelsk

Look what i see, social development

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann på engelsk

Care and clean, first teeth.   In other languages

Bilde av nettsiden happy teeth

Happy teeth

Bilde av startsiden for filmen in safe hands

In safe hands in english, arabic, somali

Bilde av nettsiden littsint.no på engelsk

Anger management for parents

 

Home Start

Nyttige lenker for småbarnsforeldre

Folkehelseinstituttet om barnevaksinasjon

Helsestasjonstjenesten: Artikler om barnets utvikling, søvn, ernæring etc.

Ammehjelpen

Foreldrehverdag.no Bufdirs nettside med tips og råd om foreldreskap, basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP

Utfordringer i samlivet/ Parkonflikter se Bufdirs side familievernet

Amming: oppbevaring, tilbereding + brosjyrer om amming på ulike språk

Morsmelkerstatning

Matportalen om ernæring til barn

Kunnskapsbank om det premature barnet

Tryggmammamedisin.no: om trygg medisinbruk under amming

Barnevakten.no: om barn og medier

Statens strålevern om solbeskyttelse

Giftinformasjon

Tryggtrafikk om sikring av barn i bil

Voksne for barn.no: Artikler med gode råd rundt barns utvikling

Barn og kulde

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klæbu helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse til Klæbu helsestasjon er Vikingvegen 8

Sist oppdatert: 09.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004