Hjem Helse og omsorgHelsestasjonBFT Østbyen helsestasjon

BFT Østbyen helsestasjon

Helsestasjon for gravide med bostedsadresse i østbyen.

Sirkus Shopping

Kontakt BFT Østbyen helsestasjon

Se kart

Aktuelle nyheter

Åpningstider i påsken 2020

Heimdal bydel(Saupstad, Klæbu, Rosten), Lerkendal bydel (Blussuvoll, Romolslia, Nidarvoll) 

og Midtbyen bydel (Sentrum, Byåsen):

Åpent mandag og tirsdag. Onsdag til kl 12 (kun for de med avtale)

 

Østbyen bydel (Falkenborg)  

Åpent mandag og tirsdag kl  08-14. Stengt onsdag.

                                Bildet kan inneholde: blomst, plante, utendørs og natur

Hjelp og støtte i påsken? foreldresupport, psykisk hjelp, voldsutsatt, overgrep, alarmtelefon? 

Foreldresupport- Stine Sofies Stiftelse sin hjelpetelefon for foreldre

Krisesenteret i Trondheim

Overgrepsenheten ved St.olav

Hjem - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Korona-informasjon fra Trondheim kommune

Barnevernvakta

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Alarmtelefonen for barn og unge

Hjelpetelefonen -Mental helse

VOlinjen -En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Stor nasjonal oversikt over ulike hjelpetjenster som gir hjelp på  chat eller telefon-  noen med begrenset åpningstider i påsken, se hver enkelt for mer informasjon.

 

 

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Her er en informasjonsfilm fra en helsesykepleier om helsestasjonsdrift under koronapandemien.

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi vil følge opp gravide, de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging. Det er svært viktig at vi vaksinerer under koronautbruddet, dette for å unngå at andre sykdommer skal blusse opp.

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Har barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller mail

 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 

Alle som IKKE skal møte vil få beskjed pr sms eller digipost. Så har du ikke hørt noe, skal du møte.

Følg med på din helsestasjons nettside og Facebook-siden til Trondheim helsestasjon for fortløpende informasjon.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier send en mail til din helsestasjon, merk mailen med til jordmor eller til helsesykepleier. Disse besvares fortløpende.

For spørsmål om korona, kontakt koronatelefonen 

Før du kommer, les:

Informasjonsbrev til besøkende på helsestasjonen

 

Mer informasjon rettet mot gravide: 
 • Gravide med symptomer eller påvist covid-19 må ta kontakt på telefon før timen for å avklare en eventuell endring av møtetidspunkt og vurdering med tanke på om de skal komme inn til kontroll.
 • Alle gravide må komme alene, vi beklager dette sterkt, men dette for å redusere smittefaren.
 • Flere av dere vil få telefonkonsultasjon, du vil da få beskjed. 

 • Det er kun det nødvendigste som blir utført og konsultasjonen vil vare maks 15 minutter.
 • Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.

Mer informasjon rettet mot foreldre og barn: 

Helseundersøkelser som kan vente blir utsatt/avlyst inntil videre og mange blir tilbudt telefonkonsultasjoner i stedet for oppmøte. Alle nødvendige undersøkelser blir utført og alle får time til vaksinering.

 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet. 

 • Ta med egen leke da alle våre er fjernet.

 • Legeundersøkelser blir tilbudt kun til 6-ukere og barn med spesielle behov.

 • 6 ,10 og 18 måneder er telefonkonsultasjon.

 • 2 og 4 år er utsatt.
 • Alle barn i risiko og under spesiell oppfølging beholder timer.

 

Ofte stilte spørsmål om timer på helsestasjon under koronautbrudd

Hvorfor er timen min avlyst og når får jeg ny time?

For å redusere smittespredning kan vi ikke ha mange på helsestasjonen samtidig og driften vår er redusert. Helsedirektoratet gir føringer for hvilke konsultasjoner vi på helsestasjonen skal prioritere.

Gravide: Din jordmor vil avtale individuell oppfølging utfra din helsesituasjon.

Barn: De minste barna mellom 0-6 måneder er en prioritert gruppe sammen med de som skal vaksineres. Barn som skal til 6 mnd, 10 mnd, 18 mnd vil få tilbud om en telefonkonsultasjon inntil videre. 2 år og 4 år er utsatt.

Barn med sykdommer eller funn som gjør det nødvendig å komme på time vil beholde sine timer. Du vil få informasjon via digipost når du får ny time, per i dag vet vi ikke når dette blir. Har dere en bekymring for barnets utvikling. Ta kontakt! Mye kan avklares over telefon.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time for å snakke med en helsesykepleier eller jordmor?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud og vi gjennomfører telefon og videokonsultasjoner. Kontakt oss på mail eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor. Dersom spørsmålene dine gjelder koronavirus bruk de informasjonskanalene som er opprettet: se her for kontaktopplysninger og hva du skal gjøre om du tror du er smittet. informasjonsside

Skal jeg komme til oppsatt time på helsestasjon?

Dersom du har time og ikke har fått annen beskjed, skal du møte som avtalt. Noen av dere vil få en sms om at oppmøtetimen er avlyst, men at dere vil bli oppringt for telefonkonsultasjon.

Er det trygt å komme på time på helsestasjonen?

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Ingen ansatte med luftveisinfeksjon er på jobb. Helsepersonell har også forbud mot reisevirksomhet og frarådes å reise kollektivt. Dette forholder vi oss til for å begrense smittespredning. Ansatte er instruert i smittevern, vi utfører håndvask mellom hver konsultasjon. Vi deler ingen leker og det er lavt antall personer på venterom. Vi holder en avstand på 1 m der vi kan, men må komme tettere på under vaksinering. Konsultasjonene er korte. Ditt ansvar er å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon/mail så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Nyfødte er de som er høyest prioritert på helsestasjonen. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-barselavdelingen. Vi gjennomfører dessverre ikke hjemmebesøk i denne tiden. Er du og din familie friske vil dere kunne komme på barselbesøk på helsestasjonen. Dersom dere har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet. Ta kontakt med din helsestasjon om du har spørsmål eller bekymringer rundt barnet ditt om du ikke har hørt noe fra oss.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Mye av oppfølgingen kan gjøres via telefon eller videokonsultasjon, men gravide, de aller minste barna og de som skal ha vaksiner settes opp på time. Dersom du har fått time på helsestasjonen er det fordi du er i en prioritert gruppe og det vurderes nødvendig med helseundersøkelse av deg eller barnet ditt. Nyfødte og 6 ukers babyer skal undersøkes for underliggende sykdommer som ikke alltid oppdages av foreldre.  Vi undersøker for hjertesykdommer, hoftefeil, øyesykdommer mm. Dette er sykdommer som bør oppdages så tidlig som mulig. Dersom det er time for vaksinering, fraråder vi å utsette denne såfremt dere er friske. Det er viktig å vaksinere barnet som vanlig, dette for å unngå at andre sykdommer som kikhoste, meslinger og rotavirusinfeksjoner blusser opp og belaster helsetjenestene unødvendig i den tiden vi er i.

Når skal jeg ikke komme på helsestasjonen?

Dersom du svarer JA på følgende spørsmål skal du IKKE komme på oppsatt time.

1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?

Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

2. Har du vært utenfor Norge de siste 14 dagene?

Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

3. Har du symptomer fra luftveiene? Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet. 

Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp. 

Jeg har spørsmål om min helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte, sykdom og om du skal testes finnes det flere steder å henvende seg. Se her for mer informasjon om hvor du kan henvende deg.

Hvor finner jeg råd om korona til gravide og ammende?

Råd til gravide og ammende

Hvor finner jeg råd til foreldre, barn og unge?

Råd til foreldre, barn og unge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstider

PÅSKA 2020

De som har avtale med jordmor møter til sine timer med mindre de hører noe annet.

Telefonen er ubetjent mandag 6. april, tirsdag 7. april og onsdag 8. april. Helsestasjonen kan nåes på e-post: jordmortjenesten@trondheim.kommune.no disse dagene. Jordmor vil besvare e-postene fortløpende.

 

Mandag til torsdag, kl. 08.30 - 15.00.
Fredager: Konsultasjoner etter avtale. 

Telefonen betjenes: Mandag-fredag 08.30-11.00 og fra 12.15-14.30. Fredager i partallsuker er telefonen ubetjent.

I perioder, selv i telefontid, vil telefonen kunne være ubetjent. Send oss en e-post og vi vil svare fortløpende jordmortjenesten@trondheim.kommune.no.

Skal du registrere deg for første gang hos jordmor bes du ringe i stedet for å sende e-post.

Helsestasjonene i Trondheim tar i bruk digital post

I løpet av 2019 vil posten til dere fra helsestasjonen bli sendt digitalt i stedet for på papir.

Slik opprettes digital postkasse.

 • Du kan velge enten digipost eller e-boks som din digitale postkasse.

 • Det er gratis å opprette og bruke postkassen

 • Du må åpne postkassen innen to virkedager, ellers vil en sentral utskriftstjeneste sørge for utskrift av brevet på papir i posten.

 • Er ikke digital postkasse tilgjengelig, vil brevet automatisk bli skrevet ut og sendt som post.

 • Dersom du ikke ønsker digital post, kan du reservere deg ved; Kontakt- og reservasjonsregisteret (eller ringe 800 30 300)

Les mer på www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Jordmortjenesten

Kvinnen kan velge selv om hun vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. Vi oppfordrer deg til å bestille time til jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Du vil få avtale med jordmor innen 1-2 uker. 

Dersom du har sykdommer som krever medisinsk behandling eller har hatt tidligere alvorlige komplikasjoner i svangerskapet, bør du ta første kontroll hos egen fastlege. 

Her kan du lese om svangerskapstilbudet i Trondheim kommune samt informasjon om fødsel- og barseltid.

Trondheim kommune er inndelt i fire bydeler. Du kan se her hvilken bydel og helsestasjon du tilhører.

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Det er anbefalt, etter nasjonale retningslinjer, svangerskapskontroller i ca uke 6-12, (18-20 ultralyd St. Olavs hospital) 24, 28, 32, 36, 38 og 40. 

Konsultasjoner omfatter:

 • helseundersøkelser
 • prøvetaking
 • samtaler
 • veiledning
 • rådgivning

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

De aller fleste kvinner bør få tilbud om jordmorledet oppfølging i svangerskapet, mener forskere, les artikkelen "Mor og barn tjener på jordmor-oppfølging" (27.08.13) fra forskning.no. 

Etter at barnet er født er det helsesykepleier som følger barnet og familien videre. Les mer om våre helsestasjoner

Ansatte

Jordmødre

Jordmor Monica W. Gustafson

Jordmor Ingunn Sylte Kolset

Jordmor Katja Solem

Jordmor Britt Cathrine Bråten

 

Sekretær

Førstesekretær Tove Skirstad

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, BFT Østbyen helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Holder til i lokaler på Sirkus Shopping, 4. etg. (Toppen helsesenter).

Telefon: 906 21 135. 

E-post: jordmortjenesten@trondheim.kommune.no

 

 

Sist oppdatert: 30.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006