Hjem Helse og omsorgHelsestasjonRosten helsestasjon

Rosten helsestasjon

Kontakt Rosten helsestasjon

Se kart

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Har du vært utenfor Norge de siste 10 dagene? Da kan du ikke komme på helsestasjonen. Ring, eller send en e-post, så gjør vi ny avtale.

Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon. Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon eller video

Vi tilstreber normal drift så lang det er mulig ut fra smittevernhensyn. Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har planlagt driften slik at dere slipper å være mange på et venterom.

På grunn av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som besøker helsestasjonen.

 • Partner til den gravide kan ikke delta på svangerskapskonsultasjoner, unntak ved særlige behov og etter avtale med jordmor.
 • Barn følges kun av en foresatt så fremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved første barselbesøk på helsestasjonen kan partner delta.
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen.

Hjemmebesøk vil i noen tilfeller erstattes med konsultasjon på helsestasjonen. Dette avtales individuelt med de nybakte foreldrene.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier, send en e-post til din helsestasjon. Merk e-posten med "til jordmor" eller "til helsesykepleier". Disse besvares fortløpende.

Ved spørsmål om korona må dere bruke koronatelefonen.

Ofte stilte spørsmål om timer og drift ved helsestasjonen under koronautbruddet

Hvilke endringer er det i helsestasjonsoppfølgingen av barn?

 • Svangerskapskonsultasjoner går som normalt.
 • Alle legeundersøkelser går som normalt.
 • Konsultasjoner til helsesykepleier går som normalt med unntak av enkelte konsultasjoner som blir en telefon/videokonsultasjon med helsesykepleier.
 • Gruppekonsultasjoner er avlyst, digitalt tilbud sendes ut til foreldre.

De av dere som fikk avlyst 2 og 4 års timer i mars til medio mai, vil få ny time. Vi kaller inn fortløpende.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Kontakt oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte følges av oss. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-/barselavdelingen. Dersom dere har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Barn har rett på helsekonsultasjoner og foreldre plikt til å delta på disse. Dersom du har fått time på helsestasjonen ønsker vi at du møter som avtalt, såfremt dere er friske. På grunn av koronapandemien har helsestasjonen mindre tilgjengelige timer. Det er ikke ønskelig at dere bytter timen som er satt opp. Ved ønske om å bytte tidspunkt vil det medføre ventetid, som igjen fører til at barnet blir forsinket med vaksinene sine.

Når skal jeg IKKE komme på helsestasjonen?

Dersom du svarer JA på følgende spørsmål skal du IKKE komme på oppsatt time. Timen din blir enten avlyst eller du vil få en telefonkonsultasjon.

1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?

2. Har du vært utenfor Norge de siste 10 dagene?

3. Har du symptomer fra luftveiene?

 • Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet.
 • Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir enten avlyst eller du vil få en telefonkonsultasjon.
 • Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp.

Jeg har spørsmål om min eller mitt barns helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte: Bruk koronatelefonen.

Råd til gravide og ammende.

Råd til foreldre, barn og unge

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Oversikt over ulike støttetjenester

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00.

Telefon: 72 54 93 10

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet på grunn av møtevirksomhet.

Telefontid: Mandag- fredag kl. 08.15-11.00 og 12.30-14.00.

Mailadresse: rosten.helsestasjon@trondheim.kommune.no

NB! E-post kan ikke inneholde sensitiv informasjon.

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Har du vært utenfor Norge de siste 10 dagene? Da kan du ikke komme på helsestasjonen. Ring, eller send en e-post, så gjør vi ny avtale.

Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon. Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon eller video

Vi tilstreber normal drift så lang det er mulig ut fra smittevernhensyn. Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har planlagt driften slik at dere slipper å være mange på et venterom.

På grunn av smittevernhensyn må vi begrense antall personer som besøker helsestasjonen.

 • Partner til den gravide kan ikke delta på svangerskapskonsultasjoner, unntak ved særlige behov og etter avtale med jordmor.
 • Barn følges kun av en foresatt så fremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved første barselbesøk på helsestasjonen kan partner delta.
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen.

Hjemmebesøk vil i noen tilfeller erstattes med konsultasjon på helsestasjonen. Dette avtales individuelt med de nybakte foreldrene.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier, send en e-post til din helsestasjon. Merk e-posten med "til jordmor" eller "til helsesykepleier". Disse besvares fortløpende.

Ved spørsmål om korona må dere bruke koronatelefonen.

Ofte stilte spørsmål om timer og drift ved helsestasjonen under koronautbruddet

Hvilke endringer er det i helsestasjonsoppfølgingen av barn?

 • Svangerskapskonsultasjoner går som normalt.
 • Alle legeundersøkelser går som normalt.
 • Konsultasjoner til helsesykepleier går som normalt med unntak av enkelte konsultasjoner som blir en telefon/videokonsultasjon med helsesykepleier.
 • Gruppekonsultasjoner er avlyst, digitalt tilbud sendes ut til foreldre.

De av dere som fikk avlyst 2 og 4 års timer i mars til medio mai, vil få ny time. Vi kaller inn fortløpende.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Kontakt oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte følges av oss. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-/barselavdelingen. Dersom dere har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Barn har rett på helsekonsultasjoner og foreldre plikt til å delta på disse. Dersom du har fått time på helsestasjonen ønsker vi at du møter som avtalt, såfremt dere er friske. På grunn av koronapandemien har helsestasjonen mindre tilgjengelige timer. Det er ikke ønskelig at dere bytter timen som er satt opp. Ved ønske om å bytte tidspunkt vil det medføre ventetid, som igjen fører til at barnet blir forsinket med vaksinene sine.

Når skal jeg IKKE komme på helsestasjonen?

Dersom du svarer JA på følgende spørsmål skal du IKKE komme på oppsatt time. Timen din blir enten avlyst eller du vil få en telefonkonsultasjon.

1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?

2. Har du vært utenfor Norge de siste 10 dagene?

3. Har du symptomer fra luftveiene?

 • Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet.
 • Da kan du dessverre ikke komme på time.Timen din blir enten avlyst eller du vil få en telefonkonsultasjon.
 • Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp.

Jeg har spørsmål om min eller mitt barns helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte: Bruk koronatelefonen.

Råd til gravide og ammende.

Råd til foreldre, barn og unge

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Oversikt over ulike støttetjenester

Tjenester

Jordmor:

Gravide i Heimdal bydel kan ta kontakt ved Saupstad helsestasjon for timebestilling og videre oppfølging av jordmor.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim.

Helsestasjon 0-5

Rosten helsestasjon yter tjenester til barn mellom 0-5 år og deres familier i deler av Heimdal bydel. Det er tre helsestasjoner i bydelen; Saupstad, Klæbu og Rosten.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Helsestasjonen er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med jordmødre, psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Her kan dere lese mer om helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

Hjemmebesøk og timebestilling

Helsestasjonen sender timeinnkalling via digital postkasse. Vi oppfordrer våre brukere til å opprette dette. Se her for mer informasjon om tjenesten.

Hjemmebesøk: Vi mottar elektronisk melding fra barselavdelingen når dere har fått barn. Innen to virkedager vil vi ta kontakt for avtale om hjemmebesøk. Videre timeavtaler tildeles fra gang til gang. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, avtales dette individuelt.

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.

 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.

 • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.

 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.

Oversikt over faste helseundersøkelser og tidspunkt for vaksinering i Trondheim kommune
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. (inkludert vekt og hodeomkrets)
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier 
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut 
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier 
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier 

Det pågår et prosjekt der noen vil få hjemmebesøk av jordmor 2-3 dager etter fødsel i tillegg til besøk fra helsesykepleier.

Ammeveiledning

Helsestasjonen er godkjent ammekyndig helsestasjon av Nasjonal kompetansetjeneste for amming og alle helsesykepleiere gir ammeveiledning. Fast helsesykepleier kan ved behov henvise deg til et byomfattende tilbud, der helsesykepleier med videreutdanning i ammeveiledning tilbyr utvidet ammeveiledning. Vi samarbeider tett med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital. Vi anbefaler denne nettsiden med noen filmer om normale ammeforløpet

Barselgrupper

Invitasjon til barseltreff får dere på hjemmebesøket av helsesykepleier.

Kirkens Bymisjon driver Trofast barselgruppe for minoritetsspråklige og deltagere i INN. 

Trondheim kommune har tilbud om åpne barnehager for foreldre eller andre omsorgspersoner som er hjemme med barnet. 

Nyttige informasjonsbrosjyrer

Nyttig for hjemmebesøket

Barseltid - Informasjonsside om barseltiden og det nyfødte barnet.

Forside på brosjyren 10 smarte tips

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

Forstå babyen signaler og behov en artikkel og filmsnutt.

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (film)

Det premature barnet. Når utskrivelsen nærmer seg

Bilde av forsiden til brosjyren om fødselsdepresjon

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Bok og film om amming

forside hvordan du ammer ditt barn                 Forside på filmen bryst er best

Vi anbefaler de nye filmene om amming på helsenorge.no Her finner du filmer om dietak, ammestillinger, håndmelking med mer.

Gode råd ved såre brystknopper

Morsmelkerstatning

Morsmelkerstatning og flaskemating flere små filmer.

Om morsmelkerstatning fra helsenorge.no

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Home Start familiekontakten

Utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren barns føtter

Barns føtter

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Bilde av filmen om barns motoriske utvikling

Film om motorisk utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling

Se hva jeg ser - om barnets sosiale utvikling

Forstå barnets utvikling 0-4 år

Samspill

Babyens signaler og behov

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

Bilde av startsiden for filmen i trygge hender

I trygge hender (film om hjernens utvikling)

Bilde av forsiden til brosjyren psykiske reaksjoner i svangerskap og barselstid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Bilde av forsiden til brosjyre om alkohol

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til. Nettside om alkoholbruk og samvær med barn

Gode råd om foreldres mobilbruk og samspill med barnet

Bilde av forsiden til brosjyren om små barn og skjermbruk

Små barn og skjermbruk og en mer omfattende veileder Små barn og skjermbruk.

Tannhelse

Bilde av startsiden for filmen om tannhelse

Film om tannhelse (ulike språk)

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann

Puss, puss fra første tann. In other languages

Tannbrosjyren på andre språk

Amming/ernæring/kosthold

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn

Informasjonsfilm om vitamin D-dråper

Bilde av forsiden til brosjyren hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn, noen råd den første tiden

Vi anbefaler de nye filmene om amming på helsenorge.no. Informative og gode filmer om dietak, ammestillinger, med mer.

Ammefilmen bryst er best

Morsmelkerstatning og flaskemating

(små filmer om tilberedning, koking, oppvarming osv)

Bilde av forsiden til brosjyren helsedirektoratets kostråd

Helsedirektoratets kostråd

Vaksinasjon

Bilde av forsiden til brosjyren barnevaksinasjonsprogrammet

Om barnevaksinene Informasjonsflyer til foreldre

Bilde av nettsiden til folkehelseinstituttet om barnevaksiner

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Søvn

Lenke til: Søvnproblemer hos sped og småbarn

Søvn hos sped- og småbarn (filmsnutt fra Norsk Psykologforening)

Foreldrehverdag/BUFDIR om søvn

Ulykkesforebygging og sikkerhet i hjemmet

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet skader seg

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp

Bilde av forsiden til brosjyren sjekkliste for boligen

Sjekkliste for boligen

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet 0-6-måneder

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet 6 måneder til 2 år

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd-2 år

Bilde av forsiden til brosjyren forgiftninger kan unngås

Forgiftninger kan unngås

Bilde av forsiden til brosjyren trygt sovemiljø for spedbarnet

Trygt sovemiljø

Bilde av forsiden til plakaten når ulykken er ute

Giftplakat

Bilde av nettsiden til trygg trafikk og sikring av barn i bil

Trafikksikkerhet

Bilde av forsiden til brosjyren brannsikkert hjem

Brannsikkert hjem

Anbefalinger om jodtabletter hjemme!

Ulike foreldrebrosjyrer kulde, reise, sykdom, tørr hud, sol, samliv med mer

Bilde av forsiden til brosjyren barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste ved samlivsbrudd

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har ørebetennelse

Når barnet ditt har ørebetennelse

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har feber

Når barnet ditt har feber

Forside på brosjyren gode råd og feber

Gode råd når barnet ditt har har feber

Bilde av forsiden til tekstark om barn og kulde

Barn og kulde

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd for god reise

Gode råd for god reise

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om barn og sol

Solbeskyttelse.

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om uro og gråt

Kolikk

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om forstoppelse

Forstoppelse

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om bleieutslett

Bleieutslett

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har puss i øyet

Puss i øyet

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har tørr hud

Tørr hud

4-ukers gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier og fysioterapeut tar opp aktuelle tema for deg med barn på 4 uker. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

4-måneders gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier tar opp aktuelle tema for deg med barn på 4 måneder. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

Bilde av forsiden til brosjyren om foreldrerollen alkohol og andre rusmidler

Foreldrerollen, alkohol og andre rusmidler (pdf)

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til, om alkoholbruk og samvær med barn

Gode råd om barn og feber

8 måneders gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier og fysioterapeut tar opp aktuelle tema for deg med barn på 8 måneder. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

2 åringen

Denne brosjyren er nyttig for dere med barn rundt 2 år. Den inneholder også lenker til flere aktuelle tema knyttet til toåringer.

 

Brosjyre om den fantastiske 2-åringen

Informasjon om småbarn og skjermbruk

Engelsk informasjon (noen brosjyrer er også på andre språk)

Bilde av forsiden til brosjyren om barnevaksinasjonsprogrammet på engelsk

Vaccination. Here in other languages

Forside på brosjyren mat og måltider på engelsk

Food and meals for infants. Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter på engelsk

What should you do when your baby is crying?

Breastfeeding the movie "Breast is best" Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren building a happy baby

Building a happy baby

Bilde av forsiden til brosjyren caring for your baby at night

Caring for your baby at night

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling på engelsk

Motor development in children.

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet på engelsk

Childrens environment and safety In other languages

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling på engelsk

Look what i see, social development

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann på engelsk

Care and clean, first teeth. In other languages

Bilde av nettsiden happy teeth

Happy teeth

Bilde av startsiden for filmen in safe hands

In safe hands in english, arabic, somali

Bilde av nettsiden littsint.no på engelsk

Anger management for parents

Home Start

Nyttige lenker for småbarnsforeldre

Folkehelseinstituttet om barnevaksinasjon

Ammehjelpen

Foreldrehverdag.no Bufdirs nettside med tips og råd om foreldreskap, basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Utfordringer i samlivet/ Parkonflikter se Bufdirs side familievernet.

Amming: oppbevaring, tilbereding + brosjyrer om amming på ulike språk

Morsmelkerstatning

Matportalen om ernæring til barn

Kunnskapsbank om det premature barnet

Tryggmammamedisin.no: om trygg medisinbruk under amming

Barnevakten.no: om barn og medier

Giftinformasjon

Tryggtrafikk om sikring av barn i bil

Voksne for barn.no: Artikler med gode råd rundt barns utvikling

Barn og kulde

Ansatte

Helsesykepleiere
 • Lise Helstad
 • Eilin Holsmo
 • Kine Hegstad Lie
Sekretærer
 • Elin Nordnes
 • Kerstin Danielsen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosten helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsleder helsestasjon

Berit Bjerkhoel, telefon 948 43 237

Sist oppdatert: 07.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004