Hjem Helse og omsorgHelsestasjonRosten helsestasjon
Rosten helsestasjon

Rosten helsestasjon

Kontakt Rosten helsestasjon

Se kart

Helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Hva er viktig å vite før du kommer til oss?

Vi har tilnærmet normal drift, men av smittevernhensyn er det noen endringer.

Alle besøkende, gravide og foreldre må benytte munnbind i venteromsarealet på helsestasjonen. (Barn født etter 2008 skal ikke bruke munnbind)

Hvem kan ikke komme på helsestasjonen?

 • Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, isolasjon eller som har symptomer på covid-19 skal ikke komme på helsestasjon. Ring, eller send en e-post, så gjør vi ny avtale. Vi kan tilby konsultasjon via telefon eller video.
 • Partner til den gravide kan ikke delta på svangerskapskonsultasjoner, unntak fra dette er kun etter avtale med jordmor.
 • Barn følges kun av en foresatt så fremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved første barselbesøk på helsestasjonen kan partner delta.
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen.

Disse restriksjonene er på grunn av smittevernhensyn da vi må begrense antall personer som besøker helsestasjonen.

Ved spørsmål om korona må dere bruke koronatelefonen.

Ofte stilte spørsmål om timer og drift ved helsestasjonen under koronautbruddet

Hvilke endringer er det i helsestasjonsoppfølgingen av barn?

 • Svangerskapskonsultasjoner og legeundersøkelser går som normalt.
 • De fleste konsultasjoner til helsesykepleier går som normalt. I perioder med høyt smittepress vil noen konsultasjoner uten vaksinering bli telefon/videokonsultasjon, du vil i så fall bli varslet på forhånd.
 • Gruppekonsultasjoner er avlyst, digitalt tilbud sendes til foreldre på SMS.
 • Hjemmebesøk vil i noen tilfeller erstattes med konsultasjon på helsestasjonen. Dette avtales individuelt med de nybakte foreldrene.
 • Barselgrupper foregår ikke på helsestasjonen. Hver enkelt helsestasjon har eget opplegg for å knytte familier sammen.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Kontakt oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte blir godt ivaretatt. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de første dagene etter hjemreise fra føde-/barselavdelingen. Dersom dere er i karantene/ har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet.

Jeg har spørsmål om min eller mitt barns helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte: Kontakt koronatelefonen.

Råd til gravide og ammende.

Råd til foreldre, barn og unge

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Oversikt over ulike støttetjenester

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00.

Telefon: 72 54 93 10

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet på grunn av møtevirksomhet.

Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.15-11.00 og 12.30-14.00.

Mailadresse: rosten.helsestasjon@trondheim.kommune.no

NB! E-post kan ikke inneholde sensitiv informasjon.

Tjenester

Jordmor

Gravide i Heimdal bydel kan ta kontakt ved Saupstad helsestasjon for timebestilling og videre oppfølging av jordmor.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim.

Helsestasjon 0-5

Rosten helsestasjon yter helsestasjonstjenester til barn mellom 0-5 år og deres familier i deler av Heimdal bydel. Det er tre helsestasjoner i bydelen; Saupstad, Klæbu og Rosten.

Helsestasjonstilbudet til foreldre og barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon.

Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel. Bruk Finn din helsestasjon for å se hvilken helsestasjon du tilhører.

Alle barn 0-5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i Trondheim følger et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert hjemmebesøk til nyfødte av både jordmor og helsesykepleier. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

Hvem møter du på helsestasjonen?

Her vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, helsestasjonsleger, fysioterapeuter. Vi samarbeider også med andre i Barne og familietjenesten og andre tjenesten i kommunen.

Hvorfor helsestasjonsprogrammet?

Målet med helsestsajonsprogrammet er: 

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Her kan dere lese mer om de nasjonale retningslinjene for helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

Om hjemmebesøket og konsultasjonene

Våre retningslinjer anbefaler hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset og hjemmebesøk av helsesykepleier innen 7-10 dager etter fødsel. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av utfordringer med kapasitet er det ikke alltid vi får til dette. Alle får imidlertid tilbud om hjemmebesøk fra helsesykepleier.

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet. Ta gjerne med et teppe til barnet.
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom og blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.
 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.
 • Helsestasjonen sender timeinnkalling via digital postkasse. Vi oppfordrer våre brukere til å opprette dette. Se her for mer informasjon om tjenesten.
Når skal barnet mitt på helsestasjonen?
 • Det er en målsetting om at flest mulig får tilbud om hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel tilbys alle. (inkludert vekt og hodeomkrets)
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier

Ammeveiledning

Alle helsestasjonene i Trondheim kommune er godkjent Ammekyndig helsestasjon av Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Jordmødre skal veilede og gi informasjon om amming under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesykepleier utarbeides en plan for ammeoppfølging for nåværende føde-barseltid.

Etter fødsel vil alle jordmødre og helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Ved ønske og behov kan de henvise deg til Ammestasjonen vår, - et byomfattende tilbud, der helsesykepleier med videreutdanning i ammeveiledning/IBCLC tilbyr ammeveiledning. Vi samarbeider med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital der foreldre kan få ammeveiledning de første 14 dager etter fødsel.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammepoliklinikken ved St. Olavs

Ammehjelpen

Barselgrupper

NB! Under koronapandemien kan ikke barselgruppene møtes på helsestasjonen og det er ulike løsninger for barselgrupper på hver enkelt helsestasjon.

Barselgrupper er et nettverksskapende tilbud til nybakte foreldre. Helsesykepleier vil ved hjemmebesøket informere deg om barselgruppe ved din helsestasjon. I barselgruppen møter du andre som har fått barn omtrent samtidig som deg. Vanligvis møtes barselgruppen på helsestasjonen første gang og så kan gruppen selv bestemme hvor og når de skal møtes etter dette.

Kirkens Bymisjon driver Trofast barselgruppe for minoritetsspråklige og deltagere i INN.

De åpne barnehagene i Trondheim er også godt besøkt av foreldre som er hjemme med barn. Trondheim kommune sitt tilbud om åpne barnehager.

Nyttige informasjonsbrosjyrer

Nyttig for hjemmebesøket

Barseltid - Informasjonsside om barseltiden og det nyfødte barnet.

Forside på brosjyren 10 smarte tips

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (Fra Stine Sofie)

Forstå babyen signaler og behov en artikkel og filmsnutt.

Bilde fra film: i trygge hender

I trygge hender (film)

Forside på "Når utskrivelsen nærmer seg"

Det premature barnet. Når utskrivelsen nærmer seg

Bilde av forsiden til brosjyren om fødselsdepresjon

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Bok og film om amming

Forside hvordan du ammer ditt barn                 Forside på filmen bryst er best

Vi anbefaler de nye filmene om amming på helsenorge.no Her finner du filmer om dietak, ammestillinger, håndmelking med mer.

Gode råd ved såre brystknopper

Morsmelkerstatning

Morsmelkerstatning og flaskemating flere små filmer.

Om morsmelkerstatning fra helsenorge.no

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Home Start familiekontakten

Home Start familiekontakten

Utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren barns føtter

Barns føtter

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling

Barns bevegelsesutvikling

Bilde av filmen om barns motoriske utvikling

Film om motorisk utvikling

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling

Se hva jeg ser - om barnets sosiale utvikling

Forstå barnets utvikling 0-4 år

Samspill

Babyens signaler og behov

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter

Din fantastiske baby og Hva gjør du når barnet ditt gråter? (Film og brosjyre fra Stine Sofies stiftelse)

Bilde av startsiden for filmen i trygge hender

I trygge hender (film om hjernens utvikling)

Bilde av forsiden til brosjyren psykiske reaksjoner i svangerskap og barselstid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Bilde av forsiden til brosjyre om alkohol

Alkohol kan skape utrygghet hos barnet

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til. Nettside om alkoholbruk og samvær med barn

Blå kors "Bevisste foreldre- en trygg oppvekst" om alkohol og barn

Brosjyre om Mobilbruk

Gode råd om foreldres mobilbruk og samspill med barnet

Bilde av forsiden til brosjyren om små barn og skjermbruk

Små barn og skjermbruk og en mer omfattende veileder Små barn og skjermbruk.

Tannhelse

Bilde av startsiden for filmen om tannhelse

Film om tannhelse (ulike språk)

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann

Puss, puss fra første tann. In other languages

Tannbrosjyren på andre språk

Amming/ernæring/kosthold

Bilde av forsiden til brosjyren mat og måltider for spedbarn

Mat og måltider for spedbarn

Informasjonsfilm om vitamin D-dråper

Bilde av forsiden til brosjyren hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn, noen råd den første tiden

Vi anbefaler de nye filmene om amming på helsenorge.no. Informative og gode filmer om dietak, ammestillinger, med mer.

Videoen Bryst er best

Ammefilmen bryst er best

Morsmelkerstatning og flaskemating

(små filmer om tilberedning, koking, oppvarming osv)

Bilde av forsiden til brosjyren helsedirektoratets kostråd

Helsedirektoratets kostråd

Vaksinasjon

Bilde av forsiden til brosjyren barnevaksinasjonsprogrammet

Om barnevaksinene Informasjonsflyer til foreldre

Bilde av nettsiden til folkehelseinstituttet om barnevaksiner

Informasjonsside til foreldre fra folkehelseinstituttet om barnevaksinene.

Søvn

Lenke til: Søvnproblemer hos sped og småbarn

Søvn hos sped- og småbarn (filmsnutt fra Norsk Psykologforening)

Foreldrehverdag/BUFDIR om søvn

Ulykkesforebygging og sikkerhet i hjemmet

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet skader seg

Når barnet skader seg, råd til småbarnsforeldre om førstehjelp

Bilde av forsiden til brosjyren sjekkliste for boligen

Sjekkliste for boligen

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet 0-6-måneder

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet 6 måneder til 2 år

Barns miljø og sikkerhet 6 mnd-2 år

Bilde av forsiden til brosjyren forgiftninger kan unngås

Forgiftninger kan unngås

Bilde av forsiden til brosjyren trygt sovemiljø for spedbarnet

Trygt sovemiljø

Bilde av forsiden til plakaten når ulykken er ute

Giftplakat

Bilde av nettsiden til trygg trafikk og sikring av barn i bil

Trafikksikkerhet

Bilde av forsiden til brosjyren brannsikkert hjem

Brannsikkert hjem

Anbefalinger om jodtabletter hjemme!

Ulike foreldrebrosjyrer kulde, reise, sykdom, tørr hud, sol, samliv med mer

Bilde av forsiden til brosjyren barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste ved samlivsbrudd

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har ørebetennelse

Når barnet ditt har ørebetennelse

Bilde av forsiden til brosjyren når barnet ditt har feber

Når barnet ditt har feber

Forside på brosjyren gode råd og feber

Gode råd når barnet ditt har har feber

Bilde av forsiden til tekstark om barn og kulde

Barn og kulde

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd for god reise

Gode råd for god reise

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om barn og sol

Solbeskyttelse.

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om uro og gråt

Kolikk

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om forstoppelse

Forstoppelse

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd om bleieutslett

Bleieutslett

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har puss i øyet

Puss i øyet

Bilde av forsiden til brosjyren gode råd når barnet har tørr hud

Tørr hud

4-ukers gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier og fysioterapeut tar opp aktuelle tema for deg med barn på 4 uker. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

4-måneders gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier tar opp aktuelle tema for deg med barn på 4 måneder. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

Bilde av forsiden til brosjyren om foreldrerollen alkohol og andre rusmidler

Foreldrerollen, alkohol og andre rusmidler (pdf)

Bilde av nettsiden til av og til.no

Av og til, om alkoholbruk og samvær med barn

Gode råd når barnet ditt har feber

Gode råd om barn og feber

8 måneders gruppe

Lenke til eget nettsted for gruppekonsultasjoner. Her finner du en film der helsesykepleier og fysioterapeut tar opp aktuelle tema for deg med barn på 8 måneder. Her finnes også brosjyrer og andre lenker til tema.

2 åringen

Denne brosjyren er nyttig for dere med barn rundt 2 år. Den inneholder også lenker til flere aktuelle tema knyttet til toåringer.

Brosjyren Den fantastisk 2-åringen

Brosjyre om den fantastiske 2-åringen

Brosjyren Småbarn og skjermtid

Informasjon om småbarn og skjermbruk

Engelsk informasjon (noen brosjyrer er også på andre språk)

Bilde av forsiden til brosjyren om barnevaksinasjonsprogrammet på engelsk

Vaccination. Here in other languages

Forside på brosjyren mat og måltider på engelsk

Food and meals for infants. Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren hva gjør du når barnet ditt gråter på engelsk

What should you do when your baby is crying?

Videoen Bryst er best

Breastfeeding the movie "Breast is best" Here in other languages

Bilde av forsiden til brosjyren building a happy baby

Building a happy baby

Bilde av forsiden til brosjyren caring for your baby at night

Caring for your baby at night

Bilde av forsiden til brosjyren barns bevegelsesutvikling på engelsk

Motor development in children.

Bilde av forsiden til brosjyren barns miljø og sikkerhet på engelsk

Childrens environment and safety In other languages

Bilde av forsiden til brosjyren se hva jeg ser, barns sosiale utvikling på engelsk

Look what i see, social development

Bilde av forsiden til brosjyren puss puss fra første tann på engelsk

Care and clean, first teeth. In other languages

Bilde av nettsiden happy teeth

Happy teeth

Bilde av startsiden for filmen in safe hands

In safe hands in english, arabic, somali

Bilde av nettsiden littsint.no på engelsk

Anger management for parents

Brosjyre om Home start familiekontakt

Home Start

Children and poisonings-prevention tips

Brosjyren Småbarn og skjermtid

Guideline - Young Children and Screen Time

Nyttige lenker for småbarnsforeldre

Folkehelseinstituttet om barnevaksinasjon

Ammehjelpen

Foreldrehverdag.no Bufdirs nettside med tips og råd om foreldreskap, basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Utfordringer i samlivet/ Parkonflikter se Bufdirs side familievernet.

Amming: oppbevaring, tilbereding + brosjyrer om amming på ulike språk

Morsmelkerstatning

Matportalen om ernæring til barn

Kunnskapsbank om det premature barnet

Tryggmammamedisin.no: om trygg medisinbruk under amming

Barnevakten.no: om barn og medier

Blå kors "Bevisste foreldre- en trygg oppvekst" om alkohol og barn

Giftinformasjon

Tryggtrafikk om sikring av barn i bil

Voksne for barn.no: Artikler med gode råd rundt barns utvikling

Barn og kulde

Følg oss på Facebook

Trondheim sine helsestasjoner er på Facebook.

Her legger vi ut aktuell informasjon for brukere av helsestasjonen. Siden er først og fremst ment for å bedre informasjonen ut til dere, men dere er velkomne til å legge igjen en kommentar eller innlegg med generelle spørsmål. Vi ber dere tenke nøye gjennom hva dere legger ut av informasjon. Sensitive opplysninger om deg eller ditt barn, og upassende innlegg vil bli slettet. Kontakt oss pr. telefon for slike henvendelser.

Personvern: Når du går inn på vår Facebook profil, legges det igjen digitale spor. Facebook har egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Kommunen har ingen påvirkning på disse vilkårene.

Ansatte

Helsesykepleiere
 • Lise Helstad
 • Eilin Holsmo
 • Kine Hegstad Lie
Sekretærer
 • Elin Nordnes
 • Kerstin Danielsen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosten helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsleder helsestasjon

Berit Bjerkhoel, telefon 948 43 237

Sist oppdatert: 03.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006