Leistad Ungdomstilbud

Leistad Ungdomstilbud

Her kan du finne mer informasjon om Ungdomstilbudet ved Leistad.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: General Wibes vei 1C

Avdelingsleder: Monica Eliassen, telefon: 95 26 39 11

Generell Informasjon

Leistad ungdomstilbud er et botilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år med sammensatte behov og utfordringer knyttet psykisk helse. Lengden på botiden avhenger av den enkelte, boligkontraktene varer i opptil tre år.

Målet med tjenesten er å være en støtte i overgangen fra ungdom til voksen. Tilbudet har døgnkontinuerlig bemanning, med personalbase i nabobygget. Oppfølging ut ifra den enkelte ungdoms behov; sosial, praktisk og emosjonell støtte.

I samarbeid med ungdommen vil vi kartlegge eventuelle behov for støtte og koordinerte tjenester.

Ved utflytting vil vi være med på å sikre en god overgang til annet bosted.

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre kommer.

Sist oppdatert: 02.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006