Hjem Helse og omsorgPsykisk helsePersonvernerklæring

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Trondheim kommune som databehandler av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

 

Definisjoner (ref. Personopplysningsloven § 2)

Personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (Trondheim kommune)

Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

 

Behandlingsansvarlig

Rådmannen i Trondheim kommune er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til enhetsleder for den aktuelle behandlingen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

 

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

 

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger som du fyller inn oversendes til behandlingsansvarlig. Kommunen behandler dine personopplysninger: 

  • for å kunne identifisere deg

  • for å administrere dine personopplysninger og vedlikeholde relaterte tjenester som lister over søkere og dertil hørende funksjoner.

 

Personopplysninger

Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Personvernerklæringen må samtykkes hver gang du skal sende inn en søknad. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder.

Som bruker av nettstedet samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysninger du oppgir til kommunen ved dette webstedet behandles, eller du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, kan du henvende deg til den kommunale enhet som opplysningene skal avgis til, og som skal behandle saken.

 

Lagring av opplysninger

Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken. Dersom kommunen har behov for å henvise saken til et annet forvaltningsorgan, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene.

Vi benytter Google Forms som grunnlag for kontaktskjema, og dette er underlagt Googles personvernregler. Opplysningene vil ikke være tilgjengelige for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn kontaktskjema. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene. Opplysningene om deg vil være lagret i inntil 3 måneder.

 

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg, jf personopplysningsloven § 18. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til Trondheim kommune.

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene rettet eller vurdert slettet, jf personopplysningsloven § 27 og helsepersonelloven §§ 42-44.

Personopplysningsloven § 28 pålegger kommunen å ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Arkivloven pålegger imidlertid kommunen å oppbevare opplysningene lengre i forbindelse med kommunens utføring av offentlig myndighet. Personopplysninger som ikke skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, vil bli slettet.

 

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte.

 

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Sist oppdatert: 29.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006