Hjem Helse og omsorgPsykisk helseRecoveryteam og reSTART

Recoveryteam og reSTART

Kontaktinformasjon

Bruk vårt kontaktskjema dersom du vil ha mer informasjon om vårt tilbud. Du vil da bli kontaktet pr. telefon.

E-post: recoveryteam.psykiskhelserus@trondheim.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon, eksempelvis personalia, helseopplysninger eller diagnoser i e-post.)

Hva er Recovery?

Recovery kan defineres på mange ulike måter. Vi har valgt å oversette begrepet til å være i en endringsprosess. Vi tenker at du må definere din egen prosess og selv bestemme hva den skal innebære. Det er du som er eksperten på deg selv, men vi kan bidra med veiledning/coaching og faglig kunnskap om du ønsker det.

Recovery kan handle om å få bedre livskvalitet med eller uten dine utfordringer. Det kan innebære at du blir bevisst på og endrer dine mål, hvilke verdier og roller du har.

I prosessen må selv definere hva som er viktig for deg, hva som er dine mål og drømmer. Det kan noen ganger være utfordrende, men vi kan utforske dette sammen med deg.

Film om recovery

Om Recoveryteam og reSTART

Vi er en del av Enhet for psykisk helse og rus. Vi i er organisert som et tverrfaglig team med ni ansatte, inkludert to erfaringsmedarbeidere. Vi jobber ut i fra vedtak som er fattet av helse- og velferdskontorene i Trondheim kommune.

I Recovery teamet har vi utarbeidet en verktøykasse og et arbeidshefte som kan være en støtte i din endringsprosess. Recovery teamet gir i hovedsak oppfølging gjennom gruppetilbudet reSTART. Dette inkluderer individuelle samtaler før og etter gruppesamlingene. I tidsrommet januar 2021 til aug 2021 driver vi reSTART uten gruppetilbud pga restriksjoner rundt covid-19.

Erfaringsmedarbeider

En erfaringsmedarbeider er en person som har mottatt helsehjelp for sine psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Det kan også være en person som har erfaring med å være pårørende.

Erfaringsmedarbeideren sin rolle er blandt annet å være en håpsbærer til mennesker som lenge har slitt med sine helseutfordringer. Erfaringsmedarbeideren har selv erfart de utfordringene det kan innebære og derfor gi erfaringsbasert støtte og forståelse.

Erfaringsmedarbeideren tilbyr samtaler til brukere og pårørende for å støtte den enkeltes endringsprosess gjennom å bruke den erfaringskompetansen som erfaringsmedarbeideren har tilegnet seg i sin egen prosess.

Oppfølging fra Recoveryteam

Du kan ellers lese mer om recoveryteamet i disse artiklene:

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004