Vern for eldre

Vern for eldre er et tilbud til deg som opplever overgrep i hjemmet.

Eksempler på overgrep kan være:

  • Psykiske overgrep som truslersjalusi, truende adferd, isolering eller ydmykelse
  • Økonomiske overgrep som utpressing, tyveri av penger og verdisaker
  • Fysiske overgrep som slag, spark, dytting, fastbinding, livstruende vold
  • Manglende omsorg der du f.eks. ikke har muligheter til egne valg,  meninger og privatliv

Kontakt

Ta kontakt ved å ringe vår landsdekkende kontakttelefon på 800 30 196. Du kan være være anonym når du ringer. Dersom du har behov for kontakt med Vern for eldre i Trondheim kommune kan du henvende deg i Mestringstilbudet.

Nødnummeret formidler kontakt til Vern for eldre som holder til ved Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune. Vern for eldre er bemannet med vernepleier med kompetanse på eldre og krisearbeid. Dersom alarmmottaket vurderer at henvendelsen ikke kan vente til neste dag, vil legevakt, kommunens kriseteam evt. politiet bli kontaktet. 

Personer som ringer mellom kl. 08.00 og 15.30 vil få hjelp til å avklare  situasjonen samme dag. Kontaktpersonen i kommunen skal sammen deg finne fram til hvordan situasjonen kan løses, gi råd, veiledning, samordne hjelpetiltak og opprette samarbeid mellom hjelpeinstanser.

Du kan lese mer om tilbudet på Vern for eldres nettsider.

Sist oppdatert: 24.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?