Vold og overgrep

Hva er vold?

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. (...)

Trondheim kommune har ulike tilbud der du kan få hjelp hvis du er utsatt for eller utsetter andre for vold.

Utsatt for vold

TryggEst - Vern av risikoutsatte voksne

TryggEst skal avdekke og håndtere vold og overgrep mot særlig sårbare voksne (personer over 18 år) som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det kan være fordi de har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.

De sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse.

 

Hva bør man varsle om?

Fysisk vold: Å påføre andre fysisk smerte.

Psykisk vold: Å utsette noen for negative holdninger og handlinger.

Seksuelle overgrep: Å ta på noen på en måte de ikke liker eller å ha sex med noen mot deres vilje.

Økonomiske overgrep: Når noen tar eller bruker andres penger eller eiendeler uten at de har rett til det.

Omsorgssvikt: Når noen ikke blir ivaretatt og gitt den hjelpen de har behov for.

 

Hvordan kan vi hjelpe og forhindre overgrep?

Alle kan varsle om overgrep til TryggEst.

Ta kontakt på telefon: 477 08 888.

Telefonen er betjent av fagfolk mellom klokka 09-15 på hverdager. Der får du hjelp og råd.

Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med politi (112) eller ambulanse (113).

Krisesenter

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for enslige kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mer informasjon om Krisesenteret

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Senteret er lokalisert til Sentrum politistasjon og er bemannet av fagfolk.

De fleste henvendelser får Støttesenteret henvist fra Kriminalvakta ved Sentrum politistasjon. Men også familievoldkoordinator, etterforskere, påtalemyndighet og Trondheim kommune kan henvise saker. Målgruppen til senteret er integritetskrenkede personer. Ofre for privat vold/ ran i offentlig rom og for sedelighetsforbrytelser benevnes som selvsagte.

Støtte til kriminalitetsofre innebærer utover samtaler for avklaring, veilending og støtte også bl.a. forberedelse til offerets eventuelle møte i retten og gjennomføringen av vitnemålet. Forberedelser gjennom informasjon, normalisering og avdramatisering av rettsmøtet og det som skal skje der er viktig, og gjøres både gjennom samtaler på kontoret, men også ved for eksempel å la den enkelte få møte tinghus, en tom rettsal og prøve vitneboksen på forhånd.

Den enkelte følges opp før, under og etter selve vitnemålet der det er nødvendig. Slik følge har i enkelte tilfelle, særlig i familievoldsaker, vært avgjørende for om vitnet i det hele tatt har vært istand til å møte og avgi sin forklaring.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 80040008
E-post: stottesenter.trondelag@politiet.no

Post og besøksadresse:
Politihuset 
Gryta 4
7005 Trondheim kommune 

Vold i nære relasjoner

 

Utøver av vold

Gruppetilbud
Individuelle tilbud

 

Andre aktører

Smiso

 

Sist oppdatert: 07.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004