Hjem Klima, miljø og næringHva gjør vi for å forbedre lufta i Trondheim?

Hva gjør vi for å forbedre lufta i Trondheim?

Trondheim kommune har samarbeidet tett med Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune siden 2013, for å forbedre luftkvaliteten. Her finner du ut hva vi gjør for å forbedre luftkvaliteten, og hvordan du kan bidra.

  

"Kan jeg ikke gå til skolen mamma?" - "Nei det er for mye trafikk"

Slik sikrer vi renere byluft

Hovedpunkter fra handlingsplan for renere luft i Trondheim:

  • Piggdekkgebyr og piggdekkrefusjon: Piggdekkgebyr og -refusjon gir lavere piggdekkandel, og dermed mindre svevestøv. Piggdekkgebyr gir dessuten inntekter, slik at renhold og støvdemping kan opprettholdes. Muligheten for automatisk kontroll av betalt gebyr skal utredes.
  • Renhold og støvdemping. Fra 2013 har nye rutiner gitt langt renere luft enn tidligere. (Års- og månedsrapporter på www.luftkvalitet.info gir en oppsummering av tilstanden for luftkvaliteten).
  • Bygge- og anleggsbransjen skal få mer konkrete krav til forebyggende tiltak, samt flere tilsyn.
  • Arealplanlegging: Et kart over luftkvalitet skal legges fram i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.
  • Nye tema i informasjonsarbeidet, som for eksempel riktig vedfyring og riktig vårfei, skal vurderes fortløpende.
  • Lokal forskrift om midlertidige tiltak ved fare for dårlig luftkvalitet åpner blant annet for piggdekkforbud i korte perioder, i beredskapsøyemed. Med piggdekkgebyr og dagens renhold og støvdemping, vil slike tiltak sjelden være aktuelle.

Tiltaksutredninger 

Andre tiltak: Miljøpakken legger til rette for blant annet kollektivtrafikk, myke trafikanter og bedre trafikkavvikling.

Slik kan du bidra til bedre luft

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006