Hjem Klima, miljø og næringStøy fra musikkanlegg og høyttalere

Støy fra musikkanlegg og høyttalere

Trondheim kommune har retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere. Som hovedregel skal utendørs arrangementer holdes mellom klokken 07.00 og 23.00. Utendørs arrangement kvelden før en hverdag anbefales å avslutte innen klokken 21.00.

Utekonsert i Trondheim
Utekonsert i Trondheim

For naboer

Som nabo skal du varsles minst to uker i forkant av utendørs arrangement med forventet stor lydproduksjon.

Ved fasaden på de mest utsatte boligene skal gjennomsnittet på lydnivået over 30 minutter ikke ligge over 75 dB (A). Ved lydmåling skal det også ta hensyn til bassfrekvensene i musikken, ved en C-måling. I en slik måling er lydkravet 90 dB (C). For permanente idrettsanlegg er lydkravet noe strengere.

For arrangører

Utendørs konserter/høyttalerbruk avsluttes senest klokken 23.00. Utendørs konserter kvelden før en hverdag bør avsluttes senest klokken 21.00.

Varsle

Miljøenheten og naboer skal varsles i god tid og minimum to uker før arrangementet. Varslingen skal inneholde informasjon om:

  • Dato og tidsrom for bruk av høyttalere
  • Type arrangement

Miljøenheten varsles på e-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

Retningslinjer for lydnivå på arrangementer

Trondheim kommunes retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere.

Inne på publikumsområdet er det egne krav til lydnivå:

  • Overstiger gjennomsnittet på lydnivået over 30 minutter 92 dB (A), skal arrangøren varsle publikum om fare for hørselsskade.
  • Absolutt grense for lydnivå er 102 dB (A) over et gjennomsnitt på 30 minutter.
  • Absolutt grense for lyder av kort varighet er 130 dB (A). Høyere lyd enn dette er skadelig for hørselen.

Arrangement må holde et lydnivå som er helsemessig forsvarlig for omgivelsene. Mellom klokken 07.00 og 23.00 er lydkravet ved fasade på de mest utsatte boligene:

  • LpA, eq 30min = 75 dB
  • LpC, eq 30min = 90 dB

Grunneiere og andre myndigheter kan stille strengere krav til lydnivå og tidsrom enn det retningslinjene til Trondheim kommune sier.

For nærmere beskrivelse av retningslinjene, se saksprotokoll med vedtak fra formannskapet.

Har du spørsmål om retningslinjene kan du ta kontakt med Miljøenheten på e-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Lydmålinger

Som arrangør kan du bli pålagt å gjennomføre lydmålinger i områder som opplagt blir berørt av arrangementet. Dette avklares på forhånd med Trondheim kommune, Miljøenheten.

Lerkendal stadion Foto: Jørn Adde

Idrettsanlegg

Permanente idrettsanlegg skal ikke virke forstyrrende for nabolaget.

Ved fasaden på de mest utsatte boligene i nærheten av høyttaleranlegget skal lydnivået over et gjennomsnitt på 30 minutter ikke ligge over 65 dB (A) mellom klokken 07.00 og 23.00.

Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal lydnivået ikke overstige 55 dB (A) ved fasade til berørte boliger, det vil si lydnivået til en normal samtale.

Søke om unntak

Dersom arrangementet forholder seg til retningslinjene, kreves det ikke søknad etter Folkehelseloven.

Det gis anledning til å søke kommunen om unntak fra bestemmelsene dersom lydnivået ved omkringliggende boliger kommer til å overskride retningslinjene.

Det kan ikke søkes unntak fra grenseverdiene på publikumsområdet. Søknaden skal sendes inn senest en måned før arrangementet.

Søknad om unntak sendes til: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

For mer informasjon, se formannskapets vedtak om Retningslinjer for regulering av støy fra høyttalere og musikkanlegg i Trondheim kommune.

Se også arbeidstilsynets faktaside for støy og helse

Sist oppdatert: 05.01.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006