Klimaplanen: Areal og transport

På tur med elsykkel som også er transportvogn
Hovedbiblioteket i sentrum og filialen på Moholt låner nå ut slike sykler gratis. Kjell Arne Elgsæther og datteren Kathrine (10) har lånt seg el-transportsykkel for aller første gang. I lastevogna er det plass til både barn og varer. Foto: Unni Skoglund

Sektormål

  • I 2030 skal direkte klimagassutslipp fra transport være 85 % lavere enn i 1991.

Strategier

  • Å prioritere en helhetlig og samordnet areal- og transportutvikling som ivaretar det grønne skiftet.
  • Trondheim kommune vil benytte virkemidler i avtaler med staten, samarbeidet i Miljøpakken og i byregionen til å fremme gange, sykkel og kollektivtransport og redusere biltrafikken.
  • Trondheim kommune vil være pådriver for å utvikle nasjonale virkemidler slik at vi kan gjennomføre de nødvendige utslippsreduserende tiltakene.
  • Feie for egen dør: Kommunen skal være tidlig ute med å ta i bruk nye fornybare transportløsninger, inkludert drivstoff, energibærere og kjøretøyteknologi.
  • Trondheim kommune skal legge til rette for det grønne skiftet i transportsektoren og fremme ny miljøvennlig kjøretøyteknologi og drivstoff.

Noen klimafakta om transport

57 PROSENT
I 1. kvartal 2019 sto elektriske personbiler for 57 % av nybilsalget i Trondheim.

12 PROSENT
Av hele personbilbestanden i Trondheim var 12 % elektrisk i 2018.

100 PROSENT
Fra 3. august i 2019 blir alle bybussene fossilfrie. For mer info: Miljopakken.no

Kontaktperson, Areal og transport

Mie Abelgaard

Telefon: 474 52 292

E-post: mie.abelgaard@trondheim.kommune.no

Aktuelt

  • FramtidsTrondheim: Strategiarbeid på byutviklingen i Trondheim fram mot 2050.
  • Bildeling: Menon Economics har levert en rapport om hvordan implementere bildeling i Trondheim kommune og mulige klimagevinster dette kan gi.
  • Restriktive virkemidler: Urbanet har levert en analyse som omhandler effekter av bilrestriktive tiltak når det gjelder å nå klimamålene til Trondheim kommune og nullvekstmålet.
  • Etablering av energistasjoner i Trondheim: Rambøll har levert et forprosjekt om energistasjon i Trondheim . Vi jobber aktivt for å etablere fyllestasjoner for klimanøytralt drivstoff - biogass og hydrogen samt hurtiglading.

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

Sist oppdatert: 30.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004