Klimaplanen: Areal og transport

På tur med elsykkel som også er transportvogn

Hovedbiblioteket i sentrum og filialen på Moholt låner nå ut slike sykler gratis. Kjell Arne Elgsæther og datteren Kathrine (10) har lånt seg el-transportsykkel for aller første gang. I lastevogna er det plass til både barn og varer. Foto: Unni Skoglund

Sektormål

  • I 2030 skal direkte klimagassutslipp fra transport være 85 % lavere enn i 1991.

Strategier

  • Å prioritere en helhetlig og samordnet areal- og transportutvikling som ivaretar det grønne skiftet.
  • Trondheim kommune vil benytte virkemidler i avtaler med staten, samarbeidet i Miljøpakken og i byregionen til å fremme gange, sykkel og kollektivtransport og redusere biltrafikken.
  • Trondheim kommune vil være pådriver for å utvikle nasjonale virkemidler slik at vi kan gjennomføre de nødvendige utslippsreduserende tiltakene.
  • Feie for egen dør: Kommunen skal være tidlig ute med å ta i bruk nye fornybare transportløsninger, inkludert drivstoff, energibærere og kjøretøyteknologi.
  • Trondheim kommune skal legge til rette for det grønne skiftet i transportsektoren og fremme ny miljøvennlig kjøretøyteknologi og drivstoff.

Noen klimafakta om transport

I 2020 sto elektriske personbiler for ca 57% av nybilsalget og ca 16 % av bestanden i Trondheim

I 2020 stod elektriske personbiler for ca. 57 % av nybilsalget og ca. 16 % av bestanden i Trondheim.

I 2020 sto elektriske varebiler for ca 17% av nybilsalget og ca 4 % av bestanden i Trondheim

I 2020 stod elektriske varebiler for ca. 17 % av nybilsalget og ca. 4 % av bestanden i Trondheim.

3. august i 2019 ble alle bybussene fossilfrie.

3. august i 2019 ble alle bybussene fossilfrie. For mer info om bybussene: Miljopakken.no

Kontaktperson, Areal og transport

Mie Abelgaard

Telefon: 47 45 22 92

E-post: mie.abelgaard@trondheim.kommune.no

Aktuelt

Rapportforside - Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet

Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet

Analyse gjennomført av Endrava med underleverandører som beskriver dagens kjøretøyflåte og infrastruktur i Trondheim, samt scenarioer som viser utviklingen i samme segment frem mot 2030. Analysen inneholder også anbefalinger av effektive tiltak og virkemidler.

Innfasing av kjøretøy på biogass, el og hydrogen - og lade-/fyllestasjoner for dette - er avgjørende for at Trondheim skal nå klimamålene. Analysen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet.

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006