Klimaplanen: Produksjon og distribusjon av energi

Klimaplanen: Produksjon og distribusjon av energi

Powerhouse Brattørkaia Illustrasjon; Snøhetta.

Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus, og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. Bygget er tegnet etter prinsippet form følger miljø. Illustrasjon: Snøhetta.

Sektormål

  • Direkte klimagassutslipp fra energiproduksjon skal være null innen 2030.
  • Det skal produseres mer fornybar energi i Trondheim.

Strategi

  • Trondheim kommune vil samarbeide med Statkraft Varme AS for å redusere direkte klimagassutslipp fra byens fjernvarmeproduksjon.
  • Trondheim kommune skal legge til rette for lokale systemer for klimavennlig energiproduksjon, lagring og distribusjon.

Kontaktperson, Produksjon og distribusjon av energi

Simon James Loveland

Telefon: 90 28 84 11

E-post: simon-james.loveland@trondheim.kommune.no

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI006