Klimaplanen: Forbruk

Sykkelreparasjon

Ved å reparere fremfor å kjøpe nytt bidrar man til mindre utslipp av klimagasser.

Sektormål

  • I 2025 er direkte klimagassutslipp fra transport av avfall i Trondheim lik null.
  • Direkte klimagassutslipp fra Heggstadmoen avfallsdeponi skal reduseres betydelig.
  • I 2025 bidrar Trondheim til den sirkulære økonomien: - Materialgjenvinning i Trondheim skal øke til minst 60% innen 2025 og til 65% innen 2030. Uønskede stoffer tas ut av kretsløpet med fokus på kvalitetsgjenvinning.
  • I 2030 skal det være enkelt for Trondheims innbyggere å ta klimavennlige valg i hverdagen

Strategier

  • Redusere direkte utslipp fra avfallsdeponi og fra avfallstransport.
  • Trondheim kommune skal være pådriver for den sirkulære økonomien for å redusere klimagassutslipp i hele kretsløpet.
  • Kommunen skal gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører stimulere til og informere om klimavennlige handlingsalternativer.

Matsvinn

I 2017 var 23% av restavfallet til husholdninger i Trondheim matsvinn.

  • I 2017 var 23% av restavfallet til husholdninger i Trondheim matsvinn. Det vil si mat som kunne vært spist. Det vi kaster mest av er måltidsrester, frukt og grønt, og brød og bakevarer.
  • Hver innbygger i Trondheim står for cirka 37 kg matsvinn i hjemmet per år.

Visste du om disse utlånsmulighetene?

Kontaktperson, Forbruk

Hanne Aaserud

Telefon: 41 62 54 12

E-post: hanne.aaserud@trondheim.kommune.no

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006