Klimaplanen: Klimatilpasning

Klimaplanen: Klimatilpasning

Regnbedet på Åsveiener Foto: Carl-Erik Eriksson

Sektormål

 • I 2025 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer

Delmål:

 • Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av klimasmarte og attraktive byområder som også reduserer de negative effektene klimaendringer har på naturmangfoldet

Strategier

 • Gjennomføre jevnlige klimasårbarhetsanalyser og gjennomføre klimatilpasningsplanen.
 • Legge klimatilpasning til grunn for all kommunal virksomhet, dette i tett samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte. Temaplan for klimatilpasning skal integreres tett med KPA.
 • Utvikle kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak gjennom å samarbeide med aktører innen forskning og utvikling.
 • Samarbeide med relevante parter, herunder arbeidslivets parter i utsatte virksomheter, i klimatilpasningsarbeidet og styrke kommunikasjon om klimatilpasningstiltak med Trondheims innbyggere og næringsliv.

Kontaktpersoner, Klimatilpasning

Jøran Solli, Miljøenheten

Telefon: 48 07 44 55

E-post: joran.solli@trondheim.kommune.no

Rebecka Snefuglli Sondell, Miljøenheten

Telefon: 72 54 25 50

E-post: rebecka.snefuglli.sondell@trondheim.kommune.no

Aktuelt

 • Kommunens Temaplan for Klimatilpasning med handlingsdel og klimasårbarhetsanalyse ble vedtatt av Bystyret 3. februar 2022. Det ble også vedtatt endringer i mål og strategier (oppdatert over). Det er laget en egen nettside som presenterer hva klimatilpasning er og hovedinnholdet i temaplanen.
 • Trondheim deltar i I front-nettverket. Dette er et nasjonalt nettverk der landets 10 største byer og Miljødirektoratet samarbeider om kunnskapsutveksling og felles satsing på arbeidet med klimatilpasning.
 • Klima 2050 - forskningssenter for klimatilpasning der Trondheim kommune er partner.
 • Nettverk Klimatilpasning Trøndelag: Trondheim kommune har sammen med Fylkesmannen (Statsforvalteren) og Trøndelag fylkeskommune en aktiv rolle for å få til et samarbeid på tvers av kommuner i Trøndelag og forvaltningsmiljø som Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, NVE, NHO med flere. Nettverket er etablert for å kunne bistå de mindre kommunene.

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

trondheim.kommune.no/klima

Sist oppdatert: 17.03.2022

A03-P1-EPI006