Klimaplanen: Klimatilpasning

Regnbedet på Åsveiener  Foto: Carl-Erik Eriksson

Sektormål

  • I 2030 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer

Delmål: Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av klimasmarte og attraktive byområder.

Strategier

  • Gjennomføre jevnlige klimasårbarhetsanalyser og etablere en klimatilpasningsplan
  • Legge klimatilpasning til grunn for all kommunal virksomhet
  • Utvikle kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak gjennom å samarbeide med aktører innen forskning og utvikling
  • Samarbeide med relevante parter i klimatilpasningsarbeidet og styrke kommunikasjon om klimatilpasningstiltak med Trondheims innbyggere

Kontaktperson, Klimatilpasning

Jøran Solli, Miljøenheten

Telefon: 48 07 44 55

E-post: joran.solli@trondheim.kommune.no

Aktuelt

  • Kommunens Temaplan for Klimatilpasning med handlingsdel og klimasårbarhetsanalyse er sendt på høring med høringsfrist 20 august 2021
  • Trondheim deltar i I front-nettverket. Dette er et nasjonalt nettverk der landets 10 største byer og Miljødirektoratet samarbeider om kunnskapsutveksling og felles satsing på arbeidet med klimatilpasning.
  • Klima 2050 - forskningssenter for klimatilpasning der Trondheim kommune er partner.
  • Nettverk Klimatilpasning Trøndelag: Trondheim kommune har sammen med Fylkesmannen (Statsforvalteren) og Trøndelag fylkeskommune en aktiv rolle for å få til et samarbeid på tvers av kommuner i Trøndelag og forvaltningsmiljø som Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, NVE, NHO med flere. Nettverket er etablert for å kunne bistå de mindre kommunene

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

trondheim.kommune.no/klima

Sist oppdatert: 24.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006