Klimaplanen: Klimatilpasning

Regnbedet på Åsveiener Foto: Carl-Erik Eriksson

Sektormål

 • I 2030 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer

Delmål: Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av klimasmarte og attraktive byområder.

Strategier

 • Gjennomføre jevnlige klimasårbarhetsanalyser og etablere en klimatilpasningsplan
 • Legge klimatilpasning til grunn for all kommunal virksomhet
 • Utvikle kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak gjennom å samarbeide med aktører innen forskning og utvikling
 • Samarbeide med relevante parter i klimatilpasningsarbeidet og styrke kommunikasjon om klimatilpasningstiltak med Trondheims innbyggere

Kontaktperson, Klimatilpasning

Jøran Solli, Miljøenheten

Telefon: 48 07 44 55

E-post: joran.solli@trondheim.kommune.no

Aktuelt

 • Kommunens Temaplan for Klimatilpasning med handlingsdel og klimasårbarhetsanalyse er under utarbeidelse i 2020, og skal sendes ut på høring første kvartal 2021.
 • Trondheim deltar i I front-nettverket. Dette er et nasjonalt nettverk der landets 10 største byer og Miljødirektoratet samarbeider om kunnskapsutveksling og felles satsing på arbeidet med klimatilpasning.
 • Klima 2050 - forskningssenter for klimatilpasning der Trondheim kommune er partner.
 • «VÆR SMART!» Trondheim kommune bidrar med erfaringsoverføring fra klimatilpasningsarbeid i Miljødirektoratet sitt kursopplegg om klimatilpasning for kommunene.
 • Nettverk Klimatilpasning Trøndelag: Trondheim kommune har sammen med Fylkesmannen og Trøndelag fylkeskommune en aktiv rolle for å få til et samarbeid på tvers av kommuner i Trøndelag og forvaltningsmiljø som Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, NVE, NHO med flere. Nettverket er etablert for å kunne bistå de mindre kommunene.
 • Urban Agenda - adaptation: Trondheim kommune er deltaker i dette EU-prosjektet, som blant annet har utarbeidet EUs plan for klimatilpasning. (Varighet: 2017-2020).
 • Klimatilpasning og ytre miljø: Prosjekt med midler fra Miljødirektoratet som omhandler klimatilpasning og naturforvaltning.

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunens klimaside

På kommunens klimaside finner du lenker til informasjon om kommunens klimaarbeid og klimavennlige tiltak i Trondheim.

Trondheim.kommune.no/klima

Sist oppdatert: 08.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004