Fysisk aktivitet i Grønn Barneby

Fysisk aktivitet i Grønn Barneby

Her finner du helseprosjekter som tilbys skoler og barnehager. Alle disse prosjektene går inn under Grønt Flagg tema.

Beintøft

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre utslipp fra biler.

Aktivitetskurs

Grønn Barneby tilbyr i samarbeid med Sør-Trøndelag idrettskrets ulike aktivitetskurs for ansatte i skoler og barnehager.

Mange skoler og barnehager har satt fokus på økt fysisk aktivitet gjennom deres arbeid med Grønt flagg. Vi håper disse kursene kan gi tips og inspirasjon til hvordan man kan få barn og unge til å være mer fysisk aktive.

Den fysiske skolesekken

Den fysiske skolesekken er et tilbud til skolene i Trondheim som skal koordinere, utvikle nye og tilby aktiviteter i natur og nærmiljø til skoler, etter modell av Den kulturelle skolesekken.

Målgruppen er lærere og SFO-ansatte, og det tilbys opplæring, foredrag og en kunnskapsbank. Tilbudene er gratis eller har svært reduserte priser, er fleksible og kan tilbys på din skole. Innholdet er forankret i læreplanen.

  • Den fysiske skolesekken

I tillegg kan Trondheimsregionens Friluftsråd bidra med mye innen aktiviteter og læring i friluft. Gratis turkart kan bestilles og det finnes en egen idéperm.

Miljolare.no

Undervisningstips innen miljø og fysisk aktivitet med mer.

Sist oppdatert: 02.12.2021

A03-P1-EPI004