Presentasjoner fra kurs og nettverk

Presentasjoner fra kurs og nettverk

Her finner du presentasjoner og annet stoff som har vært gjennomgått på nettverkssamlinger og kurs i regi av Grønn Barneby.

2021

Nettverk skoler - 25. november

Nettverk barnehager - 24. november

Nettverk barnehager - 23. mars

Nettverk skoler - 24. mars

Sist oppdatert: 04.03.2022

A03-P1-EPI004