Klimaplanen: Klimatilpasning

Klimaplanen: Klimatilpasning

Regnbed med barn som leker i vannet.
Regnbed. Foto: Geir Hageskal

Sektormål

  • I 2025 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer

Delmål:

  • Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av klimasmarte og attraktive byområder som også reduserer de negative effektene klimaendringer har på naturmangfoldet

Strategier

  • Gjennomføre jevnlige klimasårbarhetsanalyser og gjennomføre klimatilpasningsplanen.
  • Legge klimatilpasning til grunn for all kommunal virksomhet, dette i tett samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte. Temaplan for klimatilpasning skal integreres tett med KPA.
  • Utvikle kompetanse om klimaendringer og klimatilpasningstiltak gjennom å samarbeide med aktører innen forskning og utvikling.
  • Samarbeide med relevante parter, herunder arbeidslivets parter i utsatte virksomheter, i klimatilpasningsarbeidet og styrke kommunikasjon om klimatilpasningstiltak med Trondheims innbyggere og næringsliv.

Kontaktpersoner, Klimatilpasning

Jøran Solli, Klima- og miljøenheten

Telefon: 48 07 44 55

E-post: joran.solli@trondheim.kommune.no

Rebecka Snefuglli Sondell, Klima- og miljøenheten

Telefon: 72 54 25 50

E-post: rebecka.snefuglli.sondell@trondheim.kommune.no

Aktuelt

  • Kommunens Temaplan for Klimatilpasning med handlingsdel og klimasårbarhetsanalyse ble vedtatt av Bystyret 3. februar 2022. Det ble også vedtatt endringer i mål og strategier (oppdatert over). Det er laget en egen nettside som presenterer hva klimatilpasning er og hovedinnholdet i temaplanen.
  • Trondheim deltar i I front-nettverket. Dette er et nasjonalt nettverk der landets 10 største byer og Miljødirektoratet samarbeider om kunnskapsutveksling og felles satsing på arbeidet med klimatilpasning.
  • Klima 2050 - forskningssenter for klimatilpasning der Trondheim kommune er partner.
  • Nettverk Klimatilpasning Trøndelag: Trondheim kommune har sammen med Fylkesmannen (Statsforvalteren) og Trøndelag fylkeskommune en aktiv rolle for å få til et samarbeid på tvers av kommuner i Trøndelag og forvaltningsmiljø som Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, NVE, NHO med flere. Nettverket er etablert for å kunne bistå de mindre kommunene.

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

 

Sist oppdatert: 11.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H