Miljøfyrtårn

Trondheim kommune er en Miljøfyrtårnkommune og har konsesjonsavtale med virksomheter som sertifiserer på vegne av Trondheim kommune.

Trondheim kommune sin rolle i Miljøfyrtårn er å sørge for at det er sertifisørkapasitet tilgjengelig i kommunen.

Vi tildeler ikke sertifisør, men virksomhetene står fritt til å velge den sertifisøren de vil bruke på listen nedenfor. Alle sertifisører er godkjente og følger prislisten fastsatt av Trondheim kommune.

Sertifisører på vegne av Trondheim kommune:

Priser

Fra og med 1. januar 2020 gjelder følgende priser:

Type virksomhetAnslått timeforbrukPris eks. mva.
Sertifisering/resertifisering av mindre virksomheter med 1-20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer 6-8 timer 7700,-
Sertifisering/resertifisering av større virksomheter over 20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer. 8-10 timer 9900,-
Sertifisering etter hovedkontorkrav -

Eget prisanslag på bakgrunn av størrelse og lokasjon.

Sertifisering av underliggende avdeling etter hovedkontorkravet 4 timer 5000,-
Tillegg for ekstra bransjekrav utover de som inngår   2200,-
Timespris ved spesielle forhold, medgått tid utover ovennevnte (flere avvik, nytt besøk)   1050,-

Bedriftene faktureres i tillegg for sertifikat, ekspedisjonsgebyr og etableringsgebyr av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

For mer informasjon om Stiftelsen Miljøfyrtårn sine priser se: http://www.miljofyrtarn.no

Om Miljøfyrtårnordningen

Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårn hjelper din bedrift å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter ledelsen ved bedriften en miljøgruppe. En ekstern godkjent Miljøfyrtårnkonsulent inngår i miljøgruppen som rådgiver og prosessleder. På www.miljofyrtarn.no kan du søke etter godkjente konsulenter i Trondheim.

Miljøfyrtårn har generelle krav for alle typer virksomheter og spesifikke krav for de ulike bransjene.

Trondheim kommunes Miljøfyrtårn-ansvarlig er: Chin-Yu Lee, tlf: 90 19 73 23
chin-yu.lee@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004