Miljøfyrtårn

Trondheim kommune er en Miljøfyrtårnkommune og har konsesjonsavtale med virksomheter som sertifiserer på vegne av Trondheim kommune.

Trondheim kommune sin rolle i Miljøfyrtårn er å sørge for at det er sertifisørkapasitet tilgjengelig i kommunen.

Vi tildeler ikke sertifisør, men virksomhetene står fritt til å velge den sertifisøren de vil bruke på listen nedenfor. Alle sertifisører er godkjente og følger prislisten fastsatt av Trondheim kommune.

Sertifisører på vegne av Trondheim kommune

Priser

Fra og med 1. januar 2020 gjelder følgende priser:

Type virksomhetAnslått timeforbrukPris eks. mva.
Sertifisering/resertifisering av mindre virksomheter med 1-20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer 6-8 timer 7700,-
Sertifisering/resertifisering av større virksomheter over 20 årsverk. Med inntil 2 bransjekrav i tillegg til krav til alle bransjer. 8-10 timer 9900,-
Sertifisering etter hovedkontorkrav -

Eget prisanslag på bakgrunn av størrelse og lokasjon.

Sertifisering av underliggende avdeling etter hovedkontorkravet 4 timer 5000,-
Tillegg for ekstra bransjekrav utover de som inngår   2200,-
Timespris ved spesielle forhold, medgått tid utover ovennevnte (flere avvik, nytt besøk)   1050,-

Bedriftene faktureres i tillegg for sertifikat, ekspedisjonsgebyr og etableringsgebyr av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

For mer informasjon om Stiftelsen Miljøfyrtårn sine priser se: www.miljofyrtarn.no

Om Miljøfyrtårnordningen

Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårn hjelper din bedrift å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter ledelsen ved bedriften en miljøgruppe. En ekstern godkjent Miljøfyrtårnkonsulent inngår i miljøgruppen som rådgiver og prosessleder. På www.miljofyrtarn.no kan du søke etter godkjente konsulenter i Trondheim.

Miljøfyrtårn har generelle krav for alle typer virksomheter og spesifikke krav for de ulike bransjene.

Trondheim kommunes Miljøfyrtårn-ansvarlig er: Chin-Yu Lee, tlf: 90 19 73 23, chin-yu.lee@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 02.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004