Trondheimsregionen

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping tilsvarende regionens andel av befolkningen i 2020.

Regionråd

Trondheimsregionen er landets største regionråd med i underkant av 300 000 innbyggere.

Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner. I tillegg er Trøndelag fylkeskommune observatør.

Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeidsmarkeds- og serviceregion.

Mål

Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og internasjonalt, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og tjenester til befolkningen. Storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene anses som regionens fremste fortrinn.

Trondheimsregionen har 4 programområder, hvor strategisk næringsarbeid er en av dem.

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.

Sekretariat

Trondheim kommune er vertskommune for sekretariatet. Bård Eidet er daglig leder for Trondheimsregionen og Astrid Haugslett er prosjektleder for Strategisk Næringsplan.

Kontaktpersoner

Sist oppdatert: 12.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242