Hjem Klima, miljø og næringKart over naturmangfold i Trondheim

Kart over naturmangfold i Trondheim

På denne sida finner du en oversikt over alle kartlag i Trondheim kommunens temakart "Biomangfold og naturverdier.

Kartet viser de viktigste stedfestede naturdata for Trondheim. Det skal bidra til å ivareta truede, sårbare arter og viktige naturområder. Kartet er et støtteverktøy for saksbehandlere og konsulenter i plan- og byggesaker. Kartverktøyet gir også god informasjon til naturinteresserte personer i Trondheim.

Utsnitt fra temakartet "Biomangfold og naturverdier".

Lenke til kartet og tegnforklaring

Kartet inngår i kommunens kartløsning. Velg karttypen “biomangold og naturverdier” i menyen til venstre, deretter kan du velge tegnforklaringen for “natur og miljø” som vist under. De ulike temalagene i kartet velges gjennom å hake av eller fjerne haker i tegnforklaringen.

Karttype, tegnforklaring og kartlag

Kartets temalag

Kartet inneholder følgende temalag:

Kontakt

Ta kontakt med avdeling Landbruk og Naturforvaltning i kommunens Miljøenhet, hvis du har spørsmål om innholdet av kartet og hvordan det kan tas hensyn til naturverdier.

Spørsmål om selve kartverktøyet kan rettes til Enhet for kart og arkitektur.

Sist oppdatert: 12.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004