Kart over registrert verdifullt kulturlandskap

Kart over registrert verdifullt kulturlandskap

Kart over kartlagt kulturlandskap

Miljødirektoratet har registrert arealer med de høyest prioriterte kulturlandskapsområdene i databasen "Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap".

Kart over kartlagt kulturlandskap finnes i

Selve kartlegging i Sør Trøndelag ble foretatt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag.

Mer informasjon

 

Sist oppdatert: 05.09.2022

A03-P1-EPI004