Hjem Klima, miljø og næringMotorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Regelverk for motorferdsel

For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et definerte tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (sentral motorferdselforskrift).

Regelverket skal ikke hindre nødvendig ferdsel til definerte nytteformål. Men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. I motorferdselsforskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad.

Trondheim kommune har også en lokal forskrift som regulerer ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag innenfor kommunen (lokal motorferdselforskrift).

Søknadsskjema

Det må innhentes tillatelse fra grunneier ved motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.

Kontakt Miljøenheten for spørsmål rundt dette:

Telefon: 72 54 25 50

Mer informasjon

Les mer om reglene i Miljødirektoratets hefte:

MOTORFERDSEL I UTMARK -MILJØDIREKTORATET

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006