Hovedplan for skogsveger i Trondheim

Hovedplan for skogsveger i Trondheim

Hele planen

Oversiktskart

Behandling og vedtak i Formannskapet

Formannskapet behandlet Hovedplan for skogsveger i Trondheim 09.06.2015.

Vedtak

  1. Formannskapet vil legge til rette for bærekraftig utvikling av skogbruksnæringa i kommunen.
  2. Kommunen skal fremme samarbeid om helhetlig skogsvegløsninger som ivaretar skogbrukets behov og som hensyntar natur og friluftsliv.
  3. Formannskapet tar for øvrig hovedplan for skogsveger til orientering.

Mer informasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med skogbruksansvarlig Kjetil Tolvstad.

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI006