Hjem Klima, miljø og næringJordbruk og skogbrukHovedplan for skogsveger i Trondheim

Hovedplan for skogsveger i Trondheim

Hele planen

Oversiktskart

Behandling og vedtak i Formannskapet

Formannskapet behandlet Hovedplan for skogsveger i Trondheim 09.06.2015.

VEDTAK:

1. Formannskapet vil legge til rette for bærekraftig utvikling av skogbruksnæringa i kommunen.

2. Kommunen skal fremme samarbeid om helhetlig skogsvegløsninger som ivaretar skogbrukets behov og som hensyntar natur og friluftsliv.

3. Formannskapet tar for øvrig hovedplan for skogsveger til orientering.

Mer informasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med skogbruksansvarlig Kjetil Tolvstad.

E-post: kjetil.tolvstad@trondheim.kommune.no.
Telefon 97 56 76 55 

Sist oppdatert: 15.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006