Kulturminner

Kulturminner

Riksantikvaren - Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Kulturminnesøk

Nettstedet Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge.

Byantikvaren, Trondheim kommune

Byantikvaren gir råd om kulturminnevern.

 

Sist oppdatert: 07.01.2022

A03-P1-EPI004