Hjem Kultur og fritid17. mai 2020

17. mai 2020

Søknad om prioritert plass i Folketoget

Søk om prioritert plass for jubilerende lag/foreninger

Spørsmål om deltakelse kan sendes på e-post til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Du kan også sende brev til Trondheim kommune, 17. mai-komiteen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Frist for søknad er 5. mai.

Retningslinjer for å delta i Folketoget
  1. Politiske paroler er forbudt.
  2. Biler skal brukes i minst mulig utstrekning. Hvis bil må brukes, sendes begrunnet søknad til 17.mai komiteen. Bilen må være registrert og i forskriftsmessig stand, og uten reklame. Motorklubber kan delta med sykler, men da må disse trilles.
  3. Dyr som førerhunder og trekkhunder kan være med i toget hvis voksne mennesker har ansvar for dem. Andre dyr, for eksempel hester, aksepteres ikke. Da erfaring viser at disse kan bli skremt og kan skade omkringstående.
  4. Grupper som er avhengige av å bruke forsterkeranlegg, må vise hensyn og regulere lydnivået slik at ikke andre musikkinnslag blir overdøvet. Popmusikk skal ikke overdøve fedrelandssangen 17. mai
  5. For å unngå ulykker vil 17. maikomiteen ikke godkjenne risikofylte innslag til fare for liv og helbred.
  6. Innslag og paroler som virker støtende godkjennes ikke.
  7. Reklameplakater / -banner er ikke tillatt i toget.
  8. Synlig berusede personer er uønsket i toget og kan bortvises.
  9. Det er ikke tillatt å nyte verken alkohol eller andre rusmidler på offentlig sted, og av den grunn ei heller i toget.

Søknad om salgsplass

Her finner du mer informajson om hvordan du kan søke om salgsplass og søknadsskjema.

Sist oppdatert: 23.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004