Folketoget

Start 

Kl. 13.00

Rute

 

Kart over togrute

Det er ingen fast rekkefølge på lag og foreninger i i Folketoget.

Deltakelse

Det er ingen påmelding for å delta i Folketoget.

Alle lag og foreninger er velkomne til å delta.

Oppmøtested

Kor, speidere, danseskoler, BUL, religiøse grupper og andre foreninger skal stille opp med utgangspunkt i Kjøpmannsgata og fremover Bispegata hvor toget starter.

Idrettslag, turnforeninger, kampsport, motorklubber stiller opp i Kongsgårdsgata og på Kongsgårdsplassen.

Studentgrupper og linjeforeninger stiller opp i Pilegrimsleden fra Marinen og fremover mot Bispegata.

Ingen oppstilling i Bispegata utenfor Katedralskolen eller på skolens gårdsplass.

Kart over oppmøtested

Premie for beste innslag

17. mai-komiteen i Trondheim vil premiere det beste innslaget i Folketoget. Juryen vil legge vekt på hvordan deltakerne presenterer foreningen sin, og oppfordrer ellers til kreativitet.

Søknad om prioritert plass i Folketoget

Søk om prioritert plass for jubilerende lag/foreninger

Spørsmål om deltakelse kan sendes på e-post til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Du kan også sende brev til Trondheim kommune, 17. mai-komiteen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Frist for søknad er 5. mai.

Retningslinjer for å delta i Folketoget
  1. Politiske paroler er forbudt.
  2. Biler skal brukes i minst mulig utstrekning. Hvis bil må brukes, sendes begrunnet søknad til 17.mai komiteen. Bilen må være registrert og i forskriftsmessig stand, og uten reklame. Motorklubber kan delta med sykler, men da må disse trilles.
  3. Dyr som førerhunder og trekkhunder kan være med i toget hvis voksne mennesker har ansvar for dem. Andre dyr, for eksempel hester, aksepteres ikke. Da erfaring viser at disse kan bli skremt og kan skade omkringstående.
  4. Grupper som er avhengige av å bruke forsterkeranlegg, må vise hensyn og regulere lydnivået slik at ikke andre musikkinnslag blir overdøvet. Popmusikk skal ikke overdøve fedrelandssangen 17. mai
  5. For å unngå ulykker vil 17. maikomiteen ikke godkjenne risikofylte innslag til fare for liv og helbred.
  6. Innslag og paroler som virker støtende godkjennes ikke.
  7. Reklameplakater / -banner er ikke tillatt i toget.
  8. Synlig berusede personer er uønsket i toget og kan bortvises.
  9. Det er ikke tillatt å nyte verken alkohol eller andre rusmidler på offentlig sted, og av den grunn ei heller i toget.

Søknad om salgsplass

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan søke om salgsplass og søknadsskjema.

Se program for hele dagen

Sist oppdatert: 16.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004